ESF-project transitietrajecten

Vroegtijdige schoolverlaters

scroll naar beneden voor het aanmeldingsformulier

 

Transitietrajecten 

Vanuit het Departement Onderwijs en Vorming loopt in samenwerking met ESF een project rond  transitietrajecten voor leerlingen in de 2de en 3de graad BSO, DBSO en TSO die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters en waarvan de school en/of begeleidend CLB een vermoeden heeft dat de overstap naar de arbeidsmarkt of vervolgopleiding moeizaam zal verlopen.

Transitietrajecten Vlaams-Brabant is een samenwerking tussen Arktos, CLB en Groep Intro.

 

 

Regio

Zoals voorgaande schooljaren blijft de focus liggen op de regio's Vilvoorde-Machelen-Zaventem en Leuven-Tienen. Dit omwille van praktische redenen en het aantal vroegtijdige schoolverlaters in die regio.

Leerlingen uit scholen uit de provincie Vlaams-Brabant die niet in die gemeentes/steden* liggen, kunnen ook aanmeldingen doen maar mail of bel dan eerst even met één van de onderstaande transitiecoaches om te kijken of dit haalbaar is.

Zij zullen bevestigen via mail of de leerling een traject kan lopen binnen het ESF-project. Wanneer dit in orde is, vul je het aanmeldingsformulier in en stuur je dit door naar de transitiecoach, zij zorgen voor de rest.

 

* Voor leerlingen uit Aarschot, Asse, Diest, Keerbergen en Lennik organiseren ook andere partners deze transitietrajecten, klik hier voor meer info.

 

Aanmelden

Enkel CLB-medewerkers kunnen aanmelden via volgend aanmeldingsformulier:

Aanmeldingen worden wekelijks op vrijdagnamiddag besproken, nadien wordt de school en/of CLB-medewerker gecontacteerd.

 

Contactgegevens transitiecoaches:

   

   

  Meer algemene info over het project: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/transitietrajecten

   

  Algemene info opstart transitietrajecten Vlaams-Brabant (ppt opstartvergadering)

  Powerpoint voorstelling 21-22 Startvergadering Met De Scholen
  PPT infomoment 22-23 ESF Transitietrajecten

  Vorming identificatie potentieel vroegtijdige schoolverlaters en het voeren van perspectiefgesprek (zie ppt)

  Vorming Vroegtijdige Schoolverlaters
  Folder Ik Maak Werk Toekomst
  Handleiding Ik Maak Werk Toekomst