AFWEZIGHEID MELDPUNT

Momenteel is het meldpunt afwezig. 

Nieuwe aanmeldingen worden wel doorgestuurd naar de aanbieders. 
Tijdens deze afwezigheid is er geen consultfunctie mogelijk: zowel telefonisch als via mail kunnen vragen niet beantwoord worden. 
Bij eventuele specifieke vragen rond aanmeldingen, kan u zich steeds richten tot de desbetreffende aanbieder .

We vragen de officiële aanmeldprocedure wel te blijven volgen.


Het Meldpunt Schoolexterne Interventies is een aanspreekpunt voor alle CLB's van de Provincie Vlaams-Brabant die op zoek zijn naar een externe partner om een verstoorde relatie van de jongere met de school te helpen herstellen. 

In de kijker!

Extra aanbod van Alba!

Dagactiviteit voor jongeren die binnen Integrale Jeugdhulp in een lopend hulpverleningstraject zitten (12-19 jaar).

Op actieplek Biez en actieplek Kraainem.

Klik hier voor meer info

Welkom op onze vernieuwde website!

Moesten er zich nog verborgen gebreken voordoen, twijfel niet om snel contact op te nemen met meldpuntsi@clbnwb.be! 

Tijdelijke aanmeldingsstop voor klastrajecten bij PLEK!

Update uitzonderingen beschikbaarheden Meldpuntmedewerker