Regio Vlaams-Brabant Oost

Rizsas

De Wissel Wezemaal

12-18 jaar

 

Mogelijk via aanmelding bij Leerrecht Vlaams-Brabant Oost.
Meer info: http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/rizsas


Equicanis

De Wissel Wezemaal

12-18 jaar

Equicanis biedt mensen, in de eerste plaats kwetsbare jongeren, de kans om onder begeleiding de ontmoeting aan te gaan met paarden en honden. Via een paardenatelier, hondenatelier, hippotherapie wordt er contact gemaakt tussen mens en dier. Mogelijk via aanmelding bij leerrecht Vlaams-Brabant Oost en via Steunpunt groene zorg.


Stretch-it

De Wissel Wezemaal

13-18 jaar

Hier willen we jongeren laten proeven van outdooractiviteiten en technieken. Het project richt zich op zelfontplooiing, technische kennis/vaardigheden en supportvaardigheden in een avontuurlijke omgeving. We willen jongeren de kans geven om hun competenties te ontwikkelen voor verdere toekomstperspectieven. We hopen hier dan ook nauw te kunnen samenwerken met andere organisaties waar ze hun vaardigheden kunnen inzetten en verder ontwikkelen. We werken met een groepje van 6 tot maximum 12 deelnemers. We richten ons op jongeren vanaf 13 jaar die kiezen voor een avontuurlijke en natuurgerichte onderdompeling. De jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de sessies en krijgen de kans om verantwoordelijkheden op te nemen. Het opnemen van verantwoordelijkheden ligt ook in hun stretch proces en kan verschillende vormen aannemen. We denken hierbij aan onthalen van een groep, materiaalbeheer, logistiek ondersteuning, technische begeleiding, co-begeleider, ... Mogelijk via aanmelding bij Leerrecht Vlaams-Brabant Oost. Meer info: http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/stretch-it


Atlas

Ter Wende - Leuven

6-14 jaar

De jongeren komen één dag per week en worden gelinkt aan een individuele begeleider, die het traject mee volgt. De specifieke methodiek van de talentenarchipel biedt de jongere de kans om verschillende 'eilanden' te ontdekken. Hier wordt een jongere gestimuleerd om zelf activiteiten uit te werken binnen bepaalde thema's. De activiteiten komen uit de interesses van de jongere en zijn dus op maat. De talenten die hij hierin laat zien worden stelselmatig via een tool benoemd, en in een latere fase verankerd en gedeeld met het netwerk. Mogelijke activiteiten zijn atelierwerking, koken, activiteiten buitenshuis, ...

Mogelijk via aanmelding bij NAFT Leerrecht Vlaams-Brabant-Oost.
Meer info: Atlas (dagbegeleiding) - OBC TER WENDE : OBSERVATIE EN BEHANDELINGSCENTRUM (weebly.com)


Beleefhoeve Pantouf

Ransberg

vanaf 4 jaar

Beleefhoeve Pantouf is een kleinschalige vzw met een drievoudige werking: 

  • Zorgaanbod voor jongeren: 
    • Pantouffelen: een één-op-één onderwijsflankerend aanbod voor jongeren om de schooluitval te voorkomen of om jongeren de rust en tijd te bieden die ze nodig hebben om nieuwe perspectieven aan te gaan. Zowel hulpverleners als ouders / jongeren zelf kunnen zich aanmelden, doch zal er altijd vooraf contact opgenomen worden met de school en eventuele andere mogelijke partners. 
    • HIP-PO: professionele coaching voor jongeren en kinderen die ergens tegen aan lopen en hier een veranderwens rond hebben. Toegepaste methodiek is equicoaching. Deze coaching is geschikt voor jongeren die meer zelfvertrouwens wensen, voor hoogsensitieve kinderen, bij faalangst, psychosomatische klachten, ... Daarnaast wordt ngl de behoeften van de jongeren in een nazorgtraject voorzien. 
  • Educatief aanbod voor kinderen en jongeren: kampjes, ateliers, beleefdagen vormen samen het educatief aanbod. Behalve een heleboel natuur- en dierenweetjes worden ook waarden als respect en duurzaamheid ingekleurd en krijgen deelnemers de kans om echt verbinding te maken met dieren en zichzelf, alsook de kans hun eigen grenzen te verleggen. 
  • Sanctuary Pantouf: vele dieren waar we mee samenwerken komen uit dierenopvanginitiatieven of werden afgestaan. Het gaat om dieren die oud zijn en gedumpt werden, om zieke dieren of dieren van de slacht gered. Ze krijgen bij ons de nodige zorgen en een "forever home". Onze dieren worden niet ter adoptie gegeven. Heel uitzonderlijk voorzien we tijdelijke opvang van een dier in afwachting dat het weer naar huis toe kan.

Aanmelding: rechtsstreeks of via derden zoals steunpunt groene zorg

Meer info: www.pantouf.be en https://www.facebook.com/Beleefhoevepantouf


Polly's ranch for special kids

Zoutleeuw

vanaf 4 jaar

Meer info: www.pollysranch.be


Radick

Leuven

12-18 jaar

Jongeren die tijdelijk de aansluiting met gewone onderwijsvormen missen, maken een tijdschrift zodat ze vaardigheden en communicatiemogelijkheden ontwikkelen die hen weer op weg helpen. 

Mogelijk via aanmelding bij leerrecht Vlaams-Brabant Oost

Alba

Leuven

12-19 jaar

Alba vzw is actief in het brede werkveld van de jeugdhulp Vlaams-Brabant en Brussel.

Ze organiseren diverse werkvormen voor kinderen, jongeren en hun context. Al de nodige informatie kan je vinden op hun website

Momenteel extra actief aanbod waar CLB's nu op kunnen aanmelden: Extra aanbod Alba