Doelgroep

Jongeren die het eerste jaar secundair onderwijs aangevat hebben. Een brede waaier van doelgroepen komt hiervoor in aanmerking: mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, mensen met een psychiatrische problematiek, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, jongeren die schoolmoe zijn, ... 

Zowel volwassenen als jongeren kunnen op de zorgboerderijen terecht. 

Doelstelling en aanbod

Het Steunpunt Groene Zorg coördineert de intermediaire dienstverlening rond zorgboerderijen. Een zorgboerderij is een bedrijf, vereniging of particulier initiatief waar activiteiten van land-of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, benut worden bij het aanbod van Groene Zorg. 

Het gaat hier meestal over samenwerkingsverbanden, tussen actieve land- of tuinbouwbedrijven en welzijnsvoorzieningen en/of centra voor leerlingenbegeleiding. Maar ook andere groene omgevingen zoals maneges, dierenpensions, hobbylandbouw of kleinschalige tuinbouw bieden groene zorg. 

Het gemeenschappelijke doel van de zorgboerderijen is een bijdrage leveren tot het zich terug gezond en goed voelen van mensen. De nadruk ligt niet zozeer op het meewerken op de boerderij maar eerder op het vast ritme en structuur, de soberheid en nuchterheid van het gezin. Het doel wordt ook aangepast aan de noden en de mogelijkheden van de zorggast. Een specifiek doel voor jongeren is dat ze door hun verblijf op de boerderij de kans krijgen om mee te leren hoe een doorsnee gezin functioneert: hoe problemen worden opgevangen, hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan, ... De jongere krijgt de kans om in een andere context sociale vaardigheden aan te leren en dit meestal in een 1-1 contact. 

 

De jongere draait mee met de werkzaamheden op het landbouwbedrijf en proeft hiermee van het gewone dagelijkse leven. De realiteitszin van de boer en zijn gezin samen met de natuurlijke omgeving vormen een belangrijke meerwaarde. De zorgboerderij speelt in op wat de jongere kan. Er wordt geprobeerd hun zelfbeeld op te krikken door hen eenvoudige klusjes te geven die ze zeker aankunnen. Verder wordt er gewerkt aan hun arbeidshouding en wordt hen geleerd verantwoordelijkheid te dragen. Tijdens zijn verblijf op de boerderij kan de jongere tot rust komen en nadenken over de toekomst. De activiteiten van de jongeren zijn afhankelijk van hun interesses en mogelijkheden. Natuurlijk zal het werkaanbod sterk afhangen van het soort landbouwbedrijf. Meestal wordt er slechts één jongere tegelijk op de boerderij tewerkgesteld, om conflictsituaties te vermijden. Kan niet gebruikt worden als straf of als "leuke" invulling van vakantieperiodes. Er wordt een zeker engagement van de jongere verwacht, een minimum aan motivatie. 

Werkingsgebied

Vlaams-Brabant

Aanmelding en aanmeldingsprocedure

Aanmelden via de digitale vragenlijst op de website www.groenezorgaanmelding.be

Contact
Contact Claire Luyten
E-mail cluyten@groenezorg.be
Gsm-nummer 0477 63 29 88
bereikbaar op: ma-di-woe vm - do-vrij
Adres Remylaan 4c
3018 Wijgmaal
Website www.groenezorg.be

Downloads