NAFT Vlaams-Brabant Oost

Doelstelling en aanbod

Een naadloos flexibel traject (NAFT) kan preventief of curatief ingezet worden. Eén of meer leerlingen samen en één of meer onderwijsinstellingen kunnen een NAFT doorlopen, in een school of op een andere locatie. Een traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften en de leeftijd van de individuele leerling of de leerlingengroep en op de behoeften van de school. Binnen een NAFT werken de begeleiders op maat van de jongeren. Zo trachten ze kort op de bal te spelen wanneer er zich problemen voordoen. Tijdens een NAFT krijgen zowel de jongere als de school een rustperiode. 

 

De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan. De school krijgt ruimte om weer op adem te komen en opnieuw met goede moed met de leerling aan de slag te gaan. 

Algemene Folder NAFT
PDF – 846.0 KB 192 downloads
NAFT VBO Folder
PDF – 666.1 KB 189 downloads
20200909 Voorstelling NAFT VBO
PowerPoint – 3.0 MB 160 downloads

NAFT Arktos

Aanbod: 

  • Leerlingenondersteuning: individuele begeleiding, groepsvorming, weerbaarheid/veerkrachttraining, klasbegeleidingen, herstelgesprekken, ontheemding, etc.
  • Schoolondersteuning: versterken van de onderwijsinstelling en leerkrachten (enkel case gebonden)

 

Glasblazerijstraat 57
3000 Leuven 

www.arktos.be
naftvlaamsbrabant@arktos.be

 

016 23 80 07

 

WHATSNEXT AFFICHE 2021
PDF – 862.5 KB 99 downloads
Flyer Unlocked Aanbod Februari Maart 2021
PDF – 202.1 KB 89 downloads
Flyer NAFT 3 Daagse November 2020
PDF – 281.9 KB 88 downloads
Folder AIA Bounce 2020 2021
PDF – 269.5 KB 172 downloads

NAFT Koinoor

Aanbod: 

  • Een individuele trajectbegeleiding van de leerling binnen de schoolmuren
  • een coaching (buiten de schoolmuren) met een individuele begeleiding (binnen de schoolmuren)
  • groepsactiviteiten (niet klasgericht): de jongere kan functioneren in groep. Hij krijgt een maatgericht traject met atelierwerking, vorming in groep, coaching en individuele begeleiding, er wordt ook gewerkt met de verschillende contexten van de jongere
  • Leerrecht Vlaams-Brabant Oost

 

Schapenstraat 13
3000 Leuven

www.cidar.be/koinoor

 

Lim Vervueren 
hoofdkoinoor@cidar.be

 

016 58 58 30
016 58 58 31
0473 83 79 72


NAFT Profo

Profo vzw stoelt zich in NAFT op jarenlange ervaring in de voormalige projecten persoonlijk ontwikkelingstraject en voortraject en een haast eindeloos arsenaal aan tools en werkvormen. Concreet wil dit zeggen dat wij vooral inzetten op leerlingenondersteuning. Bij ons kan je werken aan de nodige arbeidsattitudes en je sociale en professionele vaardigheden. Daarnaast zetten wij ook sterk in op maatschappelijke oriëntatie! Aan de hand van vormingen, sensibiliserende debatten en workshops rond diversiteit, armoede, seksualiteit, racisme, social media, narcotica, pesten, zelfstandig wonen en andere maatschappelijke kwesties, bereiden we onze jongeren voor om als bewuste burgers hun eerste stappen in het "volwassen" leven te zetten. 

Profo zal twee dagen per week NAFT aanbieden, namelijk op donderdag en vrijdag. 

 

Schapenstraat 13
3000 Leuven 

www.profo.be

 

Jeff Gielis
jeff.gielis@profo.be

0488 05 04 94