NAFT Asse - Halle - Vilvoorde

Doelstelling en aanbod 

Een naadloos flexibel traject (NAFT) kan preventief of curatief ingezet worden. Eén of meer leerlingen samen en één of meer onderwijsinstellingen kunnen een NAFT doorlopen, in een school of op een andere locatie. Een traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften en de leeftijd van de individuele leerling of de leerlingengroep en op de behoeften van de school. Binnen een NAFT werken de begeleiders op maat van de jongeren. Zo trachten ze kort op de bal te spelen wanneer er zich problemen voordoen. Tijdens een NAFT krijgen zowel de jongere als de school een rustperiode. 

 

De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan. De school krijgt ruimte om weer op adem te komen en opnieuw met goede moed met de leerling aan de slag te gaan. 

Werkingsgebied

In de regio Asse - Halle - Vilvoorde zijn er twee organisaties die NAFT-trajecten aanbieden: 

 • NAFT Arktos 
 • NAFT Groep Intro

NAFT Arktos 

Aanbod: 

 • Leerlingenondersteuning: individuele begeleiding, groeps- en atelierwerking, weerbaarheid/veerkrachttraining, klasbegeleidingen, herstelgesprekken, ontheemding, etc.
 • Schoolondersteuning: versterken van de onderwijsinstelling en leerkrachten (enkel case gebonden)

Meer informatie over het aanbod van Arktos: https://arktos.be/nl/aanbod 

Programma regio Halle

 • Aandacht in Actie (weerbaarheidstraining)
  • donderdag 29 en vrijdag 30 april 2021 van 9-16u
  • terugkommoment op maandag 11 mei 2021 
 • What’s next
  • woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 mei 2021 van 10u-16u

Programma regio Vilvoorde

 • What’s next (schoolverlaterswerking)
  • maandag 10 en woensdag 12 mei 2021 van 10u-16u

 

Glasblazerijstraat 57

3000 Leuven 

www.arktos.be

 

naftvlaamsbrabant@arktos.be

016 23 80 07

 

 

Folder AIA Bounce 2020 2021
PDF – 269.5 KB 138 downloads
20200909 Voorstelling NAFT AHV Arktos
PowerPoint – 1.7 MB 106 downloads

Groep Intro 

Aanbod: 

 • Leerlingenondersteuning: individuele begeleiding, groeps- en atelierwerking, etc.
 • Schoolondersteuning

Programma AHV 

Forward is een preventief project van twee weken. Jongeren zijn de verbinding kwijt met zichzelf, de klasgroep of de leerkracht. We bieden jongeren kapstokken aan. We willen hen, op basis van theoretische kaders, een nieuwe taal aanbieden. Vanuit het project wordt er van de school een betrokkenheid verwacht om de band tussen de jongere en de school warm te houden.

 

Voorwaarden:

-             geen acuut schorsingsgevaar

-             een onmiddellijke terugkeer naar school

-             basis van zelfreflectie van jongere aanwezig

 

Data:

25 mei tot en met 4 juni

 

Joeri Meskens: teamleider NAFT Vlaams-Brabant 

joeri.meskens@groepintro.be

0478 94 44 30

 

Deborah De Leener: dispatch aanmeldingen NAFT Vlaams-Brabant 

deborah.deleener@groepintro.be 

0493 50 60 11

 

www.groepintro.be 

Folder NAFT Halle Asse Vilvoorde Groep INTRO
PDF – 646.9 KB 304 downloads
20200909 Voorstelling Groep Intro
PDF – 704.2 KB 109 downloads