NAFT - Leerrecht Vlaams-Brabant Oost

Doelstelling en aanbod

Een regionaal netwerk waarin verschillende schoolvervangende en andere initiatieven op elkaar afgestemd worden en toegankelijk worden voor elke leerling waarbij het schools perspectief beperkt of totaal afwezig is. 

 

Doelstellingen: 

 • Voor elke leerling die de verbinding met de reguliere onderwijswereld niet langer kan maken een forum (rondetafel) inrichten waarin de jongere centraal staat. 
 • Op zoek gaan voor (en samen met) de jongere naar (bestaande) initiatieven en plaatsen waar het 'recht op leren' kan ingevuld worden buiten het reguliere onderwijs. 
 • Opvolging van de jongere waarborgen, ook als het traject moeilijk loopt. 
 • Jongere in orde brengen en houden met leerplicht (de afwezigheid op school is gewettigd). 
 • Oplossing op korte termijn is niet haalbaar. 
 • Terug naar school als het kan. 
 • In overleg met en met instemming van de jongere en de ouders. 
 • Verstrekt geen getuigschrift of diploma. 

 

Aanbod

 • Vanuit de interesses en de mogelijkheden van de jongere wordt gezocht naar een boeiende leerplek. 
 • In nauwe samenwerking met CLB 
 • Organiseert start-, tussentijdse- en afsluitende rondetafelgesprekken. 
 • Zoekt vanuit de interesses van de jongere naar een passende leerplek 
 • volgt het traject op, door heel regelmatig telefonisch contact met de leerplek
 • houdt alle betrokken partijen op de hoogte
 • toetst regelmatig een vollediger herintrede in het onderwijs of het arbeidscircuit af. 

Doelgroep

Jongeren tussen 12 jaar en 18 jaar uit alle soorten onderwijs: BSO, TSO, ASO, KSO, 1e graad, BuSO, DBSO, Syntra of geen school. en dit voor leerlingen uit de regio Vlaams-Brabant Oost

 • Domicilie in de regio (of)
 • verblijfplaats in de regio (of) 
 • school in de regio (of) 
 • CLB in de regio

Aanmelding en aanmeldingsprocedure

Het CLB meldt via het Meldpunt Schoolexterne Interventies aan. 

Nadien wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met: 

 • de jongere
 • de ouder(s) en/of opvoedingsverantwoordelijke(n)
 • het CLB 
 • andere betrokken partijen

Contact

 

Ann Sophie Labar
0479 60 42 26
asl.leerrecht@cidar.be

 

Lim Vervueren (coördinatie)

 

Schapenstraat 13
3000 Leuven

Folder Leerrecht
PDF – 213,3 KB 1128 downloads