Try-Out

Doelstelling en aanbod

In Try-Out staat de jongere centraal. Wij bieden hen een plek waar ze zichzelf mogen zijn en op eigen tempo kunnen functioneren. Wij luisteren naar hen en stimuleren ze om te reflecteren, te plannen en te ondernemen. Dit doen we op maat van de jongeren door ieders talent te activeren en vooral door hen terug 'de goesting' te geven om met hun leven verder te gaan op een positieve en constructieve wijze. Dat jongeren maximale inspraak krijgen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Dat we samen met hen tastbare resultaten realiseren, in samenwerking met de buurt en vrijwilligers, ons dagelijks streven. 

Bij Try-Out bieden we een zeer gevarieerd aanbod van workshops aan. Jongeren kunnen dus op Try-Out heel wat "Try-Outen". Enkele voorbeelden: koken, sporten, multi-media, technologie, creatieve en muzikale activiteiten. Er zijn soms ook getalenteerde vrijwilligers die hun talenten delen aan de Try-Out jongeren. Wij bieden hen vooral graag een plek om tot rust te kunnen komen waar nodig, ontdekken mee hun interesses en talenten, spelen in op de impulsen van de jongeren en organiseren elke morgen en avond samen met de aanwezigen een kringgesprek. 

 

Doelstelling: Jongeren een adempauze aanbieden en zo snel mogelijk (opnieuw) laten aansluiten bij een regulier school- of werk-aanbid, of bij een passend hulpverleningstraject. 

Doelgroep

Try-Out richt zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die nood hebben aan alternatieve dagbesteding, omdat ze niet meer (volledig) aansluiten bij het onderwijs, of die uitvallen op school, werk of een lopend hulpverleningstraject. 


Contact

Try-Out team

  • Pats Van Crombruggen (0479 99 09 62)
  • Ewoud Lemmens (0472 56 35 91 of 0493 40 86 61)

try-out@alba.be

www.facebook.com/tryout.alba.tonuso

Actieplekken 

  • Actieplek Vilvoorde 
    Derdeschoofstraat 5, 1800 Houtem (Vilvoorde)
  • Actieplek Brussel - Allée du kaai
    Havenlaan 53, 1000 Brussel

Hoofdzetel (voorlopig)
vzw Tonuso
Bergensesteenweg 534, 1070 Anderlecht

 

Folder Try Out
PDF – 1,0 MB 968 downloads