Intermezzo

(Huize Ter Loo Bellingen)

Doelstelling en aanbod

Intermezzo is een dagbesteding die wordt aangeboden vanuit OC Huize Terloo, een multifunctioneel centrum waar kinderen en jongeren verblijven en waar medewerkers op elk moment instaan voor de ondersteuning en zorg die de jongeren nodig hebben.

 

Met intermezzo willen we jongeren de kans en de ruimte geven om zelf hun verhaal een nieuwe/positieve wending te geven. Wij richten ons hierbij op jongeren wiens schools traject dreigt vast te lopen of reeds vastgelopen is. Dit omwille van allerhande redenen; gedragsmatige problematiek, sociaal-emotionele problematiek, psychische problematiek, … .

Ons doel is vermijden dat jongeren helemaal uit de boot vallen en in een sociaal isolement terecht komen. Met intermezzo streven we ernaar dat de jongeren enige structuur in hun dag blijven behouden. We werken toe naar het geloof in eigen kunnen en proberen de jongeren hun talenten of interesses te ontdekken en aan te wakkeren.

We bieden hiertoe, op een zeer laagdrempelige en dus zeer toegankelijke manier, zoveel mogelijk verscheidene werkvormen aan. Denk daarbij aan creatieve activiteiten (schilderen, boetseren, muzieksessies, tekenen, …), sportieve activiteiten (fitness, wandelen, badminton, voetbal, fietsen, zwemmen, …), rustgevende activiteiten (relaxatie, meditatie, …), huishoudelijke activiteiten (koken, klusjes) en natuuractiviteiten (tuinieren, zorg voor dieren, …).

Vrijwilligers en lokale ‘partners’ (hoeve, dierenasiel, rusthuis, …) dragen hun steentje bij aan onze werking en zijn dan ook een belangrijke meerwaarde.

Tijdens de aangeboden activiteiten draait het vooral om ‘SAMEN DOEN’ en ‘MEEDOEN’ om als jongere weer ‘ZIN’ te krijgen en in ‘BEWEGING’ te komen. Dit met het uiteindelijke doel de jongere, met zijn/haar terug gevonden motivatie, (opnieuw) te laten instromen in een schools traject, een tewerkstellingstraject of in een gepast hulpverleningstraject.

Doelgroep

Intermezzo richt zich tot jongeren tussen 10 jaar en 18 jaar. Jongeren uit alle onderwijsvormen kunnen aansluiten in onze dagbesteding. Wij bieden zowel rechtstreekse als niet-rechtstreekse hulpverlening aan. In kleine groep (maximum 5 jongeren) bieden we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag onze begeleiding aan. Dit is een bewuste keuze om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele noden van elke jongere. Daarnaast heeft het werken in kleine groep ook de meerwaarde om te kunnen inzetten op sociale vaardigheden. Ons dagverloop wordt ’s morgens besproken met alle jongeren samen en op het einde van onze dag gaan we samen over tot evaluatie. Iedereen krijgt de kans/de ruimte om zijn/haar zegje op een respectvolle manier te verwoorden. Dit om er ‘SAMEN’ iets moois van te maken.

Werkingsgebied

Vermits wij met intermezzo gelegen zijn in Vlaams – Brabant is onze werking dan ook zeker geschikt voor jongeren die wonen en/of schoollopen in deze regio.  Jongeren en/of ouders verondersteld worden in eigen vervoer te voorzien (auto, openbaar vervoer, bromfiets, fiets, step, …).


Contact

 

 

  • Directie
    • Ann Van de Velde

            ann.vandevelde@huizeterloo.broedersvanliefde.be

            02/363 09 68

  • Adres: Kareelstraat 2
                1674 Bellingen
Infofiche SI Intermezzo
PDF – 729,9 KB 131 downloads
Folder intermezzo
PDF – 2,3 MB 131 downloads