Initiatieven naast het meldpunt

Het aanbod van schoolexterne interventies is breder dan deze waarvoor kan aangemeld worden via het meldpunt. Er zijn heel wat initiatieven waar CLB's, via het huidige aanbod van schoolexterne interventies, naar kunnen toeleiden. 

 

Hieronder vinden jullie een greep uit het aanbod dat bij ons bekend is. Naast een korte omschrijving, staat er steeds een vermelding bij waar je als CLB-medewerker kan aanmelden om gebruik te maken van het aanbod. Indien jullie meer informatie rond een specifieke aanbieder wensen, kunnen jullie steeds naar hun eigen webpagina surfen; de infofiche bekijken (zichtbaar via de link) of contact opnemen met de aanbieder die de toeleiding kan realiseren. 


Regio Asse - Halle - Vilvoorde


Huppeldepup (Humbeek) 

 

Voor meer informatie: www.huppeldepup-vzw.be

 

Huppeldepup 22 23
PowerPoint – 16,1 MB 220 downloads

De Kampenhoeve (Kampenhout)

 

Voor meer informatie: www.kampenhoeve.com

 

Plan B
PowerPoint – 491,9 KB 221 downloads

De Bakermat

De Bakermat biedt de module dagbesteding aan binnen het MFC Levenslust. Binnen dagbesteding willen we jongeren verschillende culturen en diverse settings, elk met hun eigen gamma aan mogelijkheden, met elkaar laten communiceren en samenleven. 

 

Mogelijk via aanmelding bij NAFT Leerrecht Asse-Halle-Vilvoorde 

 

 

Infofiche Dagbesteding De Bakermat
Word – 20,6 KB 919 downloads

Regio Vlaams-Brabant Oost


Atlas - Ter Wende 

De jongeren komen één dag per week en worden gelinkt aan een individuele begeleider, die het traject mee volgt. De specifieke methodiek van de talentenarchipel biedt de jongere de kans om verschillende 'eilanden' te ontdekken. Hier wordt een jongere gestimuleerd om zelf activiteiten uit te werken binnen bepaalde thema's. De activiteiten komen uit de interesses van de jongere en zijn dus op maat. De talenten die hij hierin laat zien worden stelselmatig via een tool benoemd, en in een latere fase verankerd en gedeeld met het netwerk. Mogelijke activiteiten zijn atelierwerking, koken, activiteiten buitenshuis, ... 

 

Mogelijk via aanmelding bij NAFT Leerrecht Vlaams-Brabant-Oost


Meer info: www.terwende.be/atlas-dagbegeleiding.html

 

Infofiche Dagbesteding Atlas
ODT bestand – 9,6 KB 926 downloads
Atlas 22 23
PDF – 982,3 KB 221 downloads

Equicanis

Equicanis biedt mensen, in de eerste plaats kwetsbare jongeren, de kans om onder begeleiding de ontmoeting aan te gaan met paarden en honden. Via een paardenatelier, hondenatelier, hippotherapie wordt er contact gemaakt tussen mens en dier. 

Mogelijk via aanmelding bij leerrecht Vlaams-Brabant Oost en via Steunpunt groene zorg. 

Meer info:  http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/equicanis

Infofiche Dagbesteding Equicanis
Word – 19,8 KB 890 downloads

Rizsas

Rizsa is een kleinschalig dagcentrum gelegen in Centrum Molenmoes te Wezemaal. We richten ons op jongeren van 12 tot 18 jaar uit Vlaams-Brabant die er niet in slagen hun weg te vinden binnen het reguliere onderwijs. Jongeren die elke zin of motivatie verloren hebben, krijgen hier de kans om opnieuw aansluiting te vinden bij zichzelf, bij anderen, bij de school, het werk of bij hun opleiding. 

Mogelijk via aanmelding bij Leerrecht Vlaams-Brabant Oost

Meer info:  http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/rizsas

 

Infofiche SI Rizsas
Word – 19,1 KB 923 downloads

Stretch-it

Hier willen we jongeren laten proeven van outdooractiviteiten en technieken. Het project richt zich op zelfontplooiing, technische kennis/vaardigheden en supportvaardigheden in een avontuurlijke omgeving. We willen jongeren de kans geven om hun competenties te ontwikkelen voor verdere toekomstperspectieven. We hopen hier dan ook nauw te kunnen samenwerken met andere organisaties waar ze hun vaardigheden kunnen inzetten en verder ontwikkelen. 

We werken met een groepje van 6 tot maximum 12 deelnemers. We richten ons op jongeren vanaf 13 jaar die kiezen voor een avontuurlijke en natuurgerichte onderdompeling. De jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de sessies en krijgen de kans om verantwoordelijkheden op te nemen. Het opnemen van verantwoordelijkheden ligt ook in hun stretch proces en kan verschillende vormen aannemen. We denken hierbij aan onthalen van een groep, materiaalbeheer, logistiek ondersteuning, technische begeleiding, co-begeleider, ...

 

Mogelijk via aanmelding bij Leerrecht Vlaams-Brabant Oost. 

Meer info:  http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/stretch-it

Infofiche SI Stretch It
Word – 20,7 KB 873 downloads

Beleefhoeve Pantouf 

Beleefhoeve Pantouf is een kleinschalige vzw met een drievoudige werking: 

  • Zorgaanbod voor jongeren: 
    • Pantouffelen: een één-op-één onderwijsflankerend aanbod voor jongeren om de schooluitval te voorkomen of om jongeren de rust en tijd te bieden die ze nodig hebben om nieuwe perspectieven aan te gaan. Zowel hulpverleners als ouders / jongeren zelf kunnen zich aanmelden, doch zal er altijd vooraf contact opgenomen worden met de school en eventuele andere mogelijke partners. 
    • HIP-PO: professionele coaching voor jongeren en kinderen die ergens tegen aan lopen en hier een veranderwens rond hebben. Toegepaste methodiek is equicoaching. Deze coaching is geschikt voor jongeren die meer zelfvertrouwens wensen, voor hoogsensitieve kinderen, bij faalangst, psychosomatische klachten, ... Daarnaast wordt ngl de behoeften van de jongeren in een nazorgtraject voorzien. 
  • Educatief aanbod voor kinderen en jongeren: kampjes, ateliers, beleefdagen vormen samen het educatief aanbod. Behalve een heleboel natuur- en dierenweetjes worden ook waarden als respect en duurzaamheid ingekleurd en krijgen deelnemers de kans om echt verbinding te maken met dieren en zichzelf, alsook de kans hun eigen grenzen te verleggen. 
  • Sanctuary Pantouf: vele dieren waar we mee samenwerken komen uit dierenopvanginitiatieven of werden afgestaan. Het gaat om dieren die oud zijn en gedumpt werden, om zieke dieren of dieren van de slacht gered. Ze krijgen bij ons de nodige zorgen en een "forever home". Onze dieren worden niet ter adoptie gegeven. Heel uitzonderlijk voorzien we tijdelijke opvang van een dier in afwachting dat het weer naar huis toe kan.

 

Aanmelding: rechtsstreeks of via derden zoals steunpunt groene zorg

 

Meer info:

www.pantouf.be 

facebook: https://www.facebook.com/Beleefhoevepantouf


Polly's ranch for special kids 

 

Meer info: www.pollysranch.be

 


Radick

Jongeren die tijdelijk de aansluiting met gewone onderwijsvormen missen, maken een tijdschrift zodat ze vaardigheden en communicatiemogelijkheden ontwikkelen die hen weer op weg helpen. 

 

Mogelijk via aanmelding bij leerrecht Vlaams-Brabant Oost

Landschapstekening Radick
PDF – 326,3 KB 911 downloads