NAFT Vlaams-Brabant Oost

Wat is NAFT?

Een naadloos flexibel traject (NAFT) kan preventief of curatief ingezet worden. Eén of meer leerlingen samen en één of meer onderwijsinstellingen kunnen een NAFT doorlopen, in een school of op een andere locatie. Een traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften en de leeftijd van de individuele leerling of de leerlingengroep en op de behoeften van de school. Binnen een NAFT werken de begeleiders op maat van de jongeren. Zo trachten ze kort op de bal te spelen wanneer er zich problemen voordoen. Tijdens een NAFT krijgen zowel de jongere als de school een rustperiode. 

 

De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan. De school krijgt ruimte om weer op adem te komen en opnieuw met goede moed met de leerling aan de slag te gaan. 

Doelgroep

Leerlingen uit het secundair onderwijs

Aanbod

Leerling- en schoolondersteuning: zowel individuele begeleiding, leerrecht, groepstrajecten als klasbegeleidingen (+herstel)

Wie?

Arktos, PROFO en Koinoor

 

PROFO vzw is een organisatie die jongeren ondersteuning biedt bij het bevorderen van hun schooldeelname. Een NAFT-traject wordt bij ons ingezet om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. We vertrekken vanuit de individuele noden van de jongere en formuleren daaruit doelstellingen en een actieplan om diens welbevinden en schoolse participatie te verhogen.

Thema's

klasdynamiek, regelovertredend gedrag, spijbelen, weerbaarheid, assertiviteit, pesten, ...

Wat kost dat?

Gratis

Aanbod

Aanbod

Aanbod

Aanbod over vier regio's: Aarschot, Diest, Leuven en Tienen

Individuele begeleiding

Soms blijkt het dat de leerling beter gebaat is met één op één begeleiding. Dit traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften van de individuele leerling.

De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan. Dit traject kan zowel op school als thuis doorgaan, afhankelijk van de noden. 

Aandacht in Actie

Aandacht in Actie versterkt de weerbaarheid van kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Het programma geeft je zicht op je eigen manier van reageren. We leren in de training om doelen te stellen en te bereiken. We leren voor onszelf opkomen. We leren op een positieve manier grenzen stellen, aanvaarden en respecteren, ‘zichtbaarder’ worden en ons assertiever op te stellen. Al doende ervaren we wat er in ons lichaam omgaat en wat het effect is van ons gedrag. Tijdens het trainingsatelier versterken we ons zelfvertrouwen, onze zelfbeheersing en onze weerbaarheid.

 

DIEST

 • Vorming: do 16 & vrij 17/11/2023 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: do 30/11/2023 van 13u tot 16u
 • Vorming: ma 4 & di 5/3/2024 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: ma 18/3/2024 van 13u tot 16u

LEUVEN

 • Vorming: ma 16 & di 17/10 van 9u tot 16u & woe 18/10/2023 van 9u tot 12u
  Terugkomdag: vrij 10/11/2023 van 13u tot 16u
 • Vorming: ma 26 & di 27/02 van 9u tot 16u & woe 28/02/2024 van 9u tot 12u
  Terugkomdag: ma 18/03/2024 van 13u tot 16u

TIENEN

 • Vorming: ma 20 & di 21/11 van 9u tot 16u & woe 22/11/2023 van 9u tot 12u
  Terugkomdag: ma 4/12/2023 van 13u tot 16u
 • Vorming: ma 11 & di 12/3 van 9u tot 16u & woe 13/3/2024 van 9u tot 12u
  Terugkomdag: do 28/3/2024 van 13u tot 16u

Bounce

AARSCHOT

 • Vorming: ma 26 & di 27/02/2024 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: woe 13/03/2024 van 9u tot 12u
  @  JC De Klinker - Demervallei 14 - 3200 Aarschot

DIEST

 • Vorming: do 18 & vrij 19/01/2024 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: woe 1/2/2024 van 13u tot 16u
 • Vorming: do 2 & vrij 3/5/2024 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: do 16/5/2024 van 13u tot 16u

BOUNCE D'Ardennen

AARSCHOT, DIEST, LEUVEN en TIENEN

  Intake + eindevaluatie individueel: te bepalen volgens agenda

  Meerdaagse met overnachting: ma 13/5, di 14/5, woe 15/5, do 16/5/2024

  Bijlage: Flyer NAFT Bounce dArdennen mei 2024.pdf

  Piece of me

  AARSCHOT, DIEST, LEUVEN EN TIENEN

  • Aanvang: Krokusvakantie 2024

  @Centrum Molenmoes (Wezemaal) & Hal 5 (Leuven)

  RN7

  DIEST

  • Aanvang: september 2023 - juni 2024

  Flyer RN7 2023-2024.pdf

  What's Next?

  DIEST

  • Vorming: di 18/6, woe 19/6 en vrijdag 21/6/2024

  LEUVEN

  • Ma 13/5 tot vrijdag 17/5

   LOCATIE
   Koïnoor, Schapenstraat 13
   3000 Leuven

   Flyer

  WOLF

  Een vierdaagse voor meisjes tussen de 16 & 25 jaar oud. Trainingsatelier WOLF is een positief verbindend programma van Arktos om meisjes van 16 tot 25 jaar te ondersteunen in hun zoektocht naar zichzelf en hun plaats in de maatschappij. We trekken in groep enkele dagen de natuur in om tot rust te komen. Comfort en technologie laten we thuis om plek te maken voor creativiteit, eigen kracht en verbondenheid. We vertrekken vanuit de verhalen van La Loba - de Wolfsvrouw - om samen stil te staan bij thema’s zoals zelfvertrouwen, zelfzorg, talenten, levensritme en weerbaarheid. Er is bij aanvang van de vierdaagse een voorbereidend moment. Achteraf is er een terugkomdag voorzien.

  Vlaams-Brabant overstijgend:

  - Voorbereidend moment: vrij 3/05/2024 van 12u30-15u30

  - Meerdaagse met overnachting: ma 06/05, di 07/05 & woe 08/05/2024

  - Terugkomdag: woe 22/05/2024

  Bijlage: Flyer NAFT WOLF mei 2024.pdf

  Individuele trajectbegeleiding

  Soms blijkt het dat de leerling beter gebaat is met één op één begeleiding. Dit traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften van de individuele leerling.

  De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan. Dit traject kan zowel op school als thuis doorgaan, afhankelijk van de noden. 

   

  • Een individuele trajectbegeleiding van de leerling binnen de schoolmuren
  • een coaching (buiten de schoolmuren) met een individuele begeleiding (binnen de schoolmuren)

  Maatgericht traject: individueel + atelierwerking

  groepsactiviteiten (niet klasgericht): de jongere kan functioneren in groep. Hij krijgt een maatgericht traject met atelierwerking, vorming in groep, coaching en individuele begeleiding, er wordt ook gewerkt met de verschillende contexten van de jongere

  Leerrecht

  Een regionaal netwerk waarin verschillende schoolvervangende en andere initiatieven op elkaar afgestemd worden en toegankelijk worden voor elke leerling waarbij het schools perspectief beperkt of totaal afwezig is. 

   

  Doelstellingen: 

  • Voor elke leerling die de verbinding met de reguliere onderwijswereld niet langer kan maken een forum (rondetafel) inrichten waarin de jongere centraal staat. 
  • Op zoek gaan voor (en samen met) de jongere naar (bestaande) initiatieven en plaatsen waar het 'recht op leren' kan ingevuld worden buiten het reguliere onderwijs. 
  • Opvolging van de jongere waarborgen, ook als het traject moeilijk loopt. 
  • Jongere in orde brengen en houden met leerplicht (de afwezigheid op school is gewettigd). 
  • Oplossing op korte termijn is niet haalbaar. 
  • Terug naar school als het kan. 
  • In overleg met en met instemming van de jongere en de ouders. 
  • Verstrekt geen getuigschrift of diploma. 

   

  Aanbod

  • Vanuit de interesses en de mogelijkheden van de jongere wordt gezocht naar een boeiende leerplek. 
  • In nauwe samenwerking met CLB 
  • Organiseert start-, tussentijdse- en afsluitende rondetafelgesprekken. 
  • Zoekt vanuit de interesses van de jongere naar een passende leerplek 
  • volgt het traject op, door heel regelmatig telefonisch contact met de leerplek
  • houdt alle betrokken partijen op de hoogte
  • toetst regelmatig een vollediger herintrede in het onderwijs of het arbeidscircuit af. 

   

  Doelgroep

  Jongeren tussen 12 jaar en 18 jaar uit alle soorten onderwijs: BSO, TSO, ASO, KSO, 1e graad, BuSO, DBSO, Syntra of geen school. en dit voor leerlingen uit de regio Vlaams-Brabant Oost

  • Domicilie in de regio (of)
  • verblijfplaats in de regio (of) 
  • school in de regio (of) 
  • CLB in de regio

  Bijlage: Folder Leerrecht

  Individuele trajectbegeleiding

  Soms blijkt het dat de leerling beter gebaat is met één op één begeleiding. Dit traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften van de individuele leerling.

  De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan. Dit traject kan zowel op school als thuis doorgaan, afhankelijk van de noden. 

  Flyer: Individuele begeleiding

  Groepsbegeleiding - Weerbaarheidstraining Rots en Water

  Voor jongeren uit het secundair onderwijs, die nood hebben aan meer zelfregulatie. Met oog op individuele noden. 

  Start op 14, 15 en 17 oktober 2024. Van 10-14u

  Flyer

   

  Groepsbegeleiding - Examenveroveraar

  Voor jongeren uit het secundair onderwijs, die nood hebben aan ondersteuning in de examenperiode bij stress en faalangst.  

  Start op 17/04, 24/04, 08/05 en 22/05 Van 13-15u30

  Bijlages:

  Flyer en Powerpoint

  PRAKTISCH

  • Duur van traject: gemiddeld 6-8 weken. Er wordt daarnaast ook een evaluatiemoment voorzien.
  • Maandag tot donderdag (Op vrijdag werken An-Katrin en Dania niet en zijn we onbereikbaar)

  • Locatie: Hertogstraat 69, 3001 Heverlee. We verwachten dat de begeleidingen op onze locatie doorgaan. Dit is een neutrale en veilige omgeving en waar we met een schone lei aan de slag kunnen gaan. Indien dit te belastend zou zijn voor de jongere of niet haalbaar is, is er de mogelijkheid dat wij de jongere uitzonderlijk tegemoet komen. 
  Arktos
  Contactpersoon Bea De Samblanx
  Telefoonnummer 016 23 80 07
  Gsm-nummer 0470 66 01 73
  0472 25 07 48
  E-mail aanmeldingenvlaamsbrabant@arktos.be
  bdesamblanx@arktos.be
  Adres hoofdkantoor Glasblazerijstraat 57
  3000 Leuven
  Website www.arktos.be
  Koinoor
  Contactpersoon Koinoor Lim Vervueren
  Telefoonnummer 016 58 58 31
  Gsm-nummer 0473/83.79.72
  E-mail lim.vervueren@cidar.be
  Contactpersoon Leerrecht Ann Sophie Labar
  E-mail asl.leerrecht@cidar.be
  Gsm-nummer 0479 60 42 26
  Adres hoofdkantoor Schapenstraat 13
  3000 Leuven
  Website www.cidar.be/koinoor
  PROFO
  Contactpersoon An-Katrin Perdieus
  Gsm-nummer 0473 50 25 75
  E-mail an-katrin.perdieus@profo.be
  Contactpersoon Dania Mertens
  Gsm-nummer 0472 06 31 04
  E-mail dania.mertens@profo.be
  Regiodirecteur Centrum Tino Crabbe
  Gsm-nummer 0483 23 25 53
  E-mail tino.crabbe@profo.be
  Adres hoofdkantoor Hertogstraat 69
  3001 Herverlee
  Website www.profo.be

  Stap mee in NAFT! 

  Hieronder vindt u een video die samen met de leerling en/of ouders kan worden bekeken, om een traject van NAFT uit te leggen. 

  Downloads