Doelgroep

De Wereld van Indra staat open voor alle jongeren tussen 6 en 18 jaar waarbij schoollopen tijdelijk moeilijk verloopt en uit het onderwijscircuit dreigt uit te vallen. Wij ondersteunen deze jongeren in een moeilijke periode en geven hen de kans om nieuwe interesses te ontwikkelen en hun motivatie te (her)ontdekken. Omwille van onze laagdrempelige werking, bereiken wij naast jongeren uit het gewoon onderwijs ook jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Dit omdat werken in kleine groep en het aanbieden één-op-één-begeleiding onze kracht en ook een garantie is.

Aanbod en doelstellingen

De Wereld van Indra biedt schoolflankerende krachtgerichte trajecten aan. Dit met als opzet een uitval op school te voorkomen en re-integratie of een beter schools functioneren te bevorderen. Daarnaast willen we met de jongeren werken aan de opbouw van meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld, alsook aan het ontwikkelen van een toekomstperspectief zowel op schools, maatschappelijk en sociaal vlak. Als einddoel streven wij ernaar dat de jongere weer beter kan functioneren binnen de vertrouwde schoolomgeving en/of zinvol kiest voor een andere opleiding.

Kinderen en jongeren kunnen één dag per week bij ons terecht, dit tijdens de schooluren (9u-15u30), dit gedurende een traject van 12 weken. We zorgen voor een veilig en positief opvoedingsklimaat en zetten hierbij overtuigd in op de principes en strategieën van het Deugdenproject.

Door enthousiaste stagiair(e)s en vrijwilligers in te schakelen garanderen we een één -op-één-begeleiding op maat, alsook een georganiseerd groepsaanbod om sociale vaardigheden verder te beoefenen. We geven ons aanbod vorm in overleg met het kind en zijn omgeving en trachten een antwoord te geven op de concrete noden die de situatie stelt. Wij bieden de kinderen en jongeren zinvolle activiteiten aan waaruit ze iets kunnen leren of waardoor ze nieuwe ervaringen opdoen.

We werken met een model waarin de jongeren en de vrijwilligers samen bepalen hoe de dag verloopt en ook samen verantwoordelijkheid dragen voor het samenleven en onze omgeving. Er is een aanbod van werk en ontspanning in de natuur, omgang met en zorg voor de dieren, creatieve en ambachtelijke activiteiten en vaardigheden, klusjes, koken en beweging. We gaan ook op zoek naar mogelijkheden om jongeren te laten ‘proeven’ van vaardigheden of vakgebieden waar ze individueel in geïnteresseerd zijn.

De Wereld van Indra is tot op heden nog zoekende naar structurele financiële middelen waardoor we genoodzaakt zijn een dagprijs van 15 euro aan te rekenen. We zoeken steeds mee naar oplossingen indien dit voor de jongere en context een te hoge drempel zou veroorzaken.

Wie?

De Wereld van Indra is een kleinschalige vzw met administratieve zetel in Opwijk.

Wat kost dat?

15 euro per dag

Locatie

Neerveldstraat 221, 1745 Opwijk

Werkingsgebied

De Wereld van Indra is gelegen in Vlaams Brabant, te Opwijk, dichtbij de grens met Oost-Vlaanderen. Er wordt verwacht van de context en jongere om het vervoer tot bij de werking te voorzien.

De Wereld van Indra is bereikbaar met het openbaar vervoer: Het station van Opwijk en Heizijde (Lebbeke) liggen op wandelafstand van onze werking. We zijn ook bereikbaar met de bus, via lijnnummer 23 (Dendermonde – Asse) of via de belbus.

Indien nodig verzorgt men vanuit de werking het vervoer van en naar de treinstations van Opwijk en Heizijde (Lebbeke) en naar de omliggende bushaltes.

 

Contact
Contactpersonen begeleiding Catherine, Tiny, Lin, Jana en Marijke.
E-mail info@wereldvanindra.be
Gsm-nummer 0497/552768
Bereikbaarheid Tijdens de schooluren bereikbaar, uitgezonderd op woensdagen omwille van teamoverleg
Adres Neerveldstraat 221
1740 Opwijk
Website www.wereldvanindra.be
https://www.facebook.com/wereldvanindra

Downloads