In de Werkgroep ‘Recht op Leren’ zitten naast de coördinator van samen tegen schoolval, de coördinator van Lerende Netwerken Jeugdhulp-Onderwijs en de meldpuntmedewerker ook aanbieders van schoolexterne interventies én aanmelders vanuit het CLB.

Ook andere geïnteresseerden die mee willen denken om het Recht op Leren te garanderen voor jongeren waar schooluitval dreigt, zijn welkom.

 

Huidige invulling van de taken van deze werkgroep:

  • Samenbrengen van aanbieders en aanmelders op regelmatige basis (3x/jaar)
  • Update van de aanmeldingen bij het Meldpunt SI en afstemming van de samenwerking met het Meldpunt
  • Uitwisselen van informatie
  • Elkaar inspireren
  • Wat is mogelijk tussen de organisaties rond afstemming, waar is (vernieuwende) samenwerking mogelijk?
  • Knelpunten en good practices delen
  • Samen de agenda van de werkgroep vormgeven
  • Beleidssignalen opvangen en overbrengen aan de bevoegde instanties

In de visietekst van de werkgroep kan de volledige werking van de werkgroep alsook het Meldpunt en de samenwerkingen worden teruggevonden.

 

20220629 Visietekst Samenwerking ROL