Alba Biez

Doelstelling en aanbod

Actieplek voor en door jongeren waar we vooral doen!

Jongeren die nood hebben aan een plaats waar ze op eigen tempo kunnen deelnemen aan activiteiten die zij verkiezen om zo de druk te halen van hun lopende hulpverleningstraject.

Er is tijd en ruimte om tijdens de actie te spreken over begeleidingsthema’s, maar dat is niet verplicht. Tijdens de actie kunnen er thema’s aan de oppervlakte komen die, indien de jongere dat wenst, terug gekoppeld kunnen worden aan relevante personen (ouders, begeleiders voorziening, thuisbegeleiding,…) 

Er zijn 4 jongeren per dag toegelaten, maandag 4 en dinsdag 4. Een traject duurt maximum 18 dagen.

Doelgroep

Alle jongeren binnen Integrale Jeugdhulp tussen 12 en 19 jaar die in een lopend hulpverleningstraject zitten, die in de provincie Vlaams Brabant of in Brussel wonen en die graag in de natuur vertoeven en met hun handen bezig zijn.

Werkingsgebied

Voornamelijk jongeren die wonen en/of schoollopen in Vlaams-Brabant-Oost. Jongeren buiten deze regio zijn ook welkom als ze bereid zijn zich zelfstandig naar Leuven. We bieden aan jongeren op te pikken op het traject Herent-Biez (station Herent, station Heverlee, Kringwinkel Spit,…).

Aanmelding en aanmeldingsprocedure

Alba verwacht dat de begeleider aanwezig is bij de intake van de jongere, de rol van Alba is ondersteunend naast die van de begeleider. Wanneer we het hebben over de begeleider, gaat het over de CLB-medewerker of externe hulpverlener. Het is ook wenselijk dat een sleutelfiguur voor de jongere uit de school aanwezig is (klastitularis, leerlingbegeleider) indien de vraag vanuit de school komt.

Let op, een ouder kan niet rechtstreeks aanmelden bij Alba maar moet altijd via de school gaan die dit zal doorgeven aan het CLB.

Nadat we de aanmelding krijgen via het Meldpunt voor Schoolexterne Interventies zal de teamcoördinator van Alba Biez in overleg gaan met de betrokken CLB-medewerker (of hulpverlener) om na te gaan of de aangemelde jongere wel degelijk gebaat is met een begeleiding binnen Alba Biez of dat een ander alternatief dagbestedingsproject niet meer aangewezen is of dat er misschien nog wel een schools perspectief mogelijk is.

Na de intake en na akkoord van alle betrokkenen (jongere, ouders, CLB, school) streven we ernaar zo snel mogelijk een traject met de jongere op te starten. 


Contact 

Aanmeldingsfiche 2021-2022

Actieplek Biez

Rue du Grand Sart 42

1390 Grez-Doiceau

België

 

Voor extra informatie

elizabeth.moens@alba.be of 0491 56 82 06

Tijdens de zomer

leen.deboutte@alba.be of 0490 44 16 30

 

Hoofdzetel Alba vzw

Brusselsesteenweg 78
3020 Herent
016 84 67 31 of 0491 568 206
alba@alba.be

Infofiche SI Biez Alba
Word – 19,1 KB 483 downloads