Doelgroep

  • 17-jarigen die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het eigen leerproces, dwz
  • volwassen aanpak (verantwoordelijkheid ligt bij cursist)
  • volwassen (leer)houding
  • schoolmoemaar niet leermoe

 

  • Officiële vereisten:
  • minimaal 17 jaar zijn op moment van inschrijving
  • minimaal niveau 2.4 behaald hebben voor Nederlands.
  • beschikken over wettelijke verblijfsvergunning

Aanbod

Tijdens dit alternatief traject voor een loopbaan in het regulier secundair onderwijs, maak je op basis van je interesse en voorkeur een keuze uit een aantal beroepsgerichte modules om te proeven van het aanbod. Om je leer- en groeikansen te versterken, focus je onder begeleiding op studievaardigheden en strategieën om drempels te overwinnen en een persoonlijk ontwikkelingsplan te realiseren. Je krijgt ook talige en digitale ondersteuning. 

Een team werkt samen met jou een traject en begeleiding op maat uit en helpt je bij vragen of problemen. 

Instappen kan na een intake zowel in januari als in september. Zodra je 18 bent, kan je verder naar een diploma- of beroepsgericht traject van jouw keuze doorstromen. 

Doelstellingen

Het doel van TaKO is om de ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen, jongeren te versterken in hun leer- en groeikansen om nadien krachtigere keuzes te kunnen maken en de leerloopbaanregie in handen te nemen, met oog op een doorstroom naar een beroepsgericht of diplomatraject/werk/SO ... 

Werkingsgebied

TaKO is een pilootproject vanuit CVO Volt Heverlee. Het initiatief richt zich eerder tot Vlaams-Brabant Oost. 

instapmomenten per jaar: september en januari

Contactgegevens
Contactpersonen Dieter Waeyenbergh en Ilse Arens
E-mail tako@cvovolt.be
Adres Interleuvenlaan 3-5
3001 Heverlee
Website https://www.cvovolt.be/studiewijzer/tako

Downloads