Doelgroep

Leerplichtige jongeren (12 tot 18 jaar) waarbij sprake is van een opeenstapeling van verschillende problemen en situaties op school en/of in hun context waardoor school lopen er (even) te veel aan is of als er zo goed als geen schools perspectief meer is. 

 

 

Doelstellingen en aanbod

Sherpa is een verbindend leertraject voor jongeren waarbij schoollopen tijdelijk moeilijk is. Sherpa zoekt samen met de jongere naar een dagactiviteit. Dit kan via werkplekleren of ervaringsleren, individueel of in kleine groep, al dan niet in combinatie met school of een andere opleiding. De jongere blijft in orde met de leerplicht. 

 

Sherpa gaat samen met de jongere op zoek naar wat hem of haar boeit. Er is geen vast programma. Soms weet de jongere niet meteen wat hem of haar ligt of hindert. Hij of zij kan dan ervaren hoe het is om mee te werken in een kribbe, op een boerderij, in de bouw, met een kunstenaar, in een winkel, ... of in de woonwagen van Sherpa. Wanneer de jongere beter weet wat hij of zij wil of nodig heeft, wordt samen gezocht naar een ervaringsplek of school die aansluit bij de interesses en vaardigheden. 

Elk traject is op maat van de jongere, rekening houdend met zijn interesses, dromen en zijn competenties en krachten. Ons streefdoel in elke begeleiding is de jongere (her)aansluiting te doen vinden met onderwijs, m.a.w. zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Wij bieden echter geen voltijds schoolvervangend programma aan. 

Wat kost dat?

Onze dienstverlening is gratis.

Locatie

Intakes en rondetafelgesprekken gaan door op één van volgende adressen:

  • Tiensesteenweg 134, 3001 Heverlee
  • Herberg Stanske: Zuurbemde 56, 3380 Glabbeek-Zuurbemde

(Individuele) activiteiten vinden meestal plaats in Herberg Stanske, Zuurbemde 56, 3380 Glabbeek-Zuurbemde

Werkingsgebied

Voornamelijk jongeren die wonen en/of schoollopen in Vlaams-Brabant-Oost. Jongeren buiten deze regio zijn ook welkom als ze bereid zijn zich zelfstandig of met hulp van hun context naar Leuven of Glabbeek te verplaatsen.

Aanmelding en aanmeldingsprocedure

In principe gebeurt de aanmelding door de betrokken CLB-medewerker via het Meldpunt SI. Ouders en hulpverleners kunnen ook rechtstreeks aanmelden. In dat geval nemen we voor een eventuele opstart zelf contact op met de betrokken CLB-medewerker. 

 

Nadat we de aanmelding krijgen via het Meldpunt voor Schoolexterne Interventies zal de teamcoördinator van Sherpa in overleg gaan met de betrokken CLB-medewerker om na te gaan of de aangemelde jongere wel degelijk gebaat is met een Sherpabegeleiding of dat een ander alternatief dagbestedingsproject niet meer aangewezen is of dat er misschien nog wel een schools perspectief mogelijk is. Na de intake en na akkoord van alle betrokkenen (jongere, ouders, CLB, school) streven we ernaar zo snel mogelijk een traject met de jongere op te starten. 

 

Jongeren worden tijdens een traject bij Sherpa verzekerd door vzw Sporen. We stellen voor elke jongere een elektronisch cliëntdossier op (opgelegd door Jongerenwelzijn).  

Contactgegevens
Contactpersoon Jan Benaerts
E-mail jan.benaerts@sporen.be
Telefoonnummer 0497 57 18 65
Adres Zuurbemde 56
3380 Glabbeek
Website https://www.sporen.be/over-sporen/afdelingen/sherpa

Downloads