Doelgroep

Alle jongeren binnen Integrale Jeugdhulp tussen 12 en 25 jaar die in een lopend hulpverleningstraject zitten, die in de provincie Vlaams Brabant of in Brussel wonen en die graag in de natuur vertoeven en met hun handen bezig zijn.

Aanbod

Actieplek voor en door jongeren waar we vooral doen!

Jongeren die nood hebben aan een plaats waar ze op eigen tempo kunnen deelnemen aan activiteiten om zo de druk te halen van hun lopende hulpverleningstraject.

Er is tijd en ruimte om tijdens de actie te spreken over begeleidingsthema’s, maar dat is niet verplicht. Tijdens de actie kunnen er thema’s aan de oppervlakte komen die, indien de jongere dat wenst, terug gekoppeld kunnen worden aan relevante personen (ouders, begeleiders voorziening, thuisbegeleiding,…) 

Er zijn 4 jongeren per dag toegelaten, maandag 4 en dinsdag 4. Een traject duurt maximum 10 dagen (=2,5 maand).

Wat kost dat?

Gratis

Locatie actieplek

Actieplek Biez

Rue du Grand Sart 42

1390 Grez-Doiceau

België

Werkingsgebied

‘’jongeren vanuit Vlaams-Brabant en Brussel worden door ons opgepikt in Leuven. Mogelijke opstapplaatsen zijn: station Herent, Bodartparking, Station Heverlee. ‘’

Aanmelding en aanmeldingsprocedure

Alba verwacht dat de begeleider aanwezig is bij de intake van de jongere, de rol van Alba is ondersteunend naast die van de begeleider. Wanneer we het hebben over de begeleider, gaat het over de CLB-medewerker of externe hulpverlener. Het is ook wenselijk dat een sleutelfiguur voor de jongere uit de school aanwezig is (klastitularis, leerlingbegeleider) indien de vraag vanuit de school komt.

Let op, een ouder kan niet rechtstreeks aanmelden bij Alba maar moet altijd via de school gaan die dit zal doorgeven aan het CLB.

Nadat we de aanmelding krijgen via het Meldpunt voor Schoolexterne Interventies zal de teamcoördinator van Alba Biez in overleg gaan met de betrokken CLB-medewerker (of hulpverlener) om na te gaan of de aangemelde jongere wel degelijk gebaat is met een begeleiding binnen Alba Biez of dat een ander alternatief dagbestedingsproject niet meer aangewezen is of dat er misschien nog wel een schools perspectief mogelijk is.

Na de intake en na akkoord van alle betrokkenen (jongere, ouders, CLB, school) streven we ernaar zo snel mogelijk een traject met de jongere op te starten. 

Contactgegevens
E-mail aanmeldingen@alba.be
Telefoonnummer 0491 56 82 06
Adres hoofdzetel Alba vzw Brusselsesteenweg 78
3020 Herent
Telefoonnummer algemeen 016 84 67 31
Website www.alba.be

! Extra aanbod: dagactiviteiten in Biez of Kraainem

Wat?

Aanbod dagactiviteit: Actieplek voor en door jongeren waar we vooral doen!

Jongeren die nood hebben aan een plaats waar ze op eigen tempo kunnen deelnemen aan activiteiten die zij verkiezen om zo de druk te halen van hun lopende hulpverleningstraject.

Er is tijd en ruimte om tijdens de actie te spreken over begeleidingsthema’s, maar dat is niet verplicht. Tijdens de actie kunnen er thema’s aan de oppervlakte komen die, indien de jongere dat wenst, terug gekoppeld kunnen worden aan relevante personen (ouders, begeleiders voorziening, thuisbegeleiding,…) 

Voor wie?

Alle jongeren binnen Integrale Jeugdhulp tussen 12 en 19 jaar die in een lopend hulpverleningstraject zitten, die in de provincie Vlaams Brabant of in Brussel wonen en die graag in de natuur vertoeven en met hun handen bezig zijn.

Waar en wanneer?

Actieplek Biez (Rue du Grand Sart 42 te 1390 Biez): Iedere maandag en dinsdag (behalve op feestdagen) van 9u tot en met 16u. 

Actieplek Kraainem (Hebronlaan 5 te 1950 Kraainem): Vrijdagvoormiddag van 9u tot 12u30 (behalve op feestdagen).

Per dag zijn er maximum 3 jongeren per begeleider.
Kan ondersteund worden door vrijwilliger(s).

Aanmelden

Aanmelden kan op 0491 56 82 06 (maandagvoormiddag, dinsdag en donderdag namiddag) of aanmelding@alba.be.

 

De mogelijkheid om er te geraken wordt bij de intake besproken. Voor Alba Biez kan er vanuit Leuven mee worden gereden met een busje.

Ik zet bij deze Sarah Lammens in cc. Zij is coördinator van het AGO-team binnen Alba rond dagactiviteit en korte ervaringsgerichte activiteiten.

 

Downloads