Missie                                                           

De algemene doelstelling van het meldpunt is jongeren die schoollopen in het secundair onderwijs, maar dreigen uit te vallen, op een adequate manier toe te leiden naar de verschillende schoolexterne interventies die in de regio worden aangeboden. 

 

Hiertoe zal het Meldpunt Schoolexterne Interventies: 

  • De verschillende schoolexterne initiatieven bij de verwijzers bekend maken.
  • Centraliseren van de meldingen (de de CLB medewerkers via het online formulier doen), registreren en rapporteren in Vlaams-Brabant.)
  • Dispatching naar de verschillende aanbieders
  • Opvolging van de trajecten in samenwerking met de aanbieders