Schoolexterne interventies in tijden van Corona

 

We merken allemaal wat een grote impact de coronacrisis op ons dagelijks leven heeft, voor onze jongeren is dit niet anders. Waar het voor de ene jongere lukt om zich aan te passen aan het aangepast schools traject dat hij/zij  voorgeschoteld krijgt, is het voor de ander een grote uitdaging. Scholen, CLB’s en netwerkpartners doen hun uiterste best om alle jongeren, ook die zeer moeilijk te bereiken jongeren, te ondersteunen. We proberen jullie via deze website zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het aanbod van de schoolexterne interventies tijdens de corona maatregelen.

NAFT-corona en de reguliere NAFT

Jullie hebben wellicht al de info doorgekregen dat verschillende NAFT-partners (naast vele andere partners, zie hier voor een overzicht) hun aanbod aangepast en uitgebreid hebben om mee (naast school en CLB) kwetsbare jongeren en hun gezin te ondersteunen. Naast dit aangepast aanbod blijft ook de reguliere NAFT-werking doorlopen mits enkele (kleine) aanpassingen.

Hieronder vinden jullie een kort overzicht voor welke NAFT-activiteiten er rechtstreeks kan aangemeld worden door school of CLB en welke nog steeds via het Meldpunt aangemeld moeten worden.

NAFT regio Asse – Halle – Vilvoorde

NAFT - Corona 

Groep INTRO en Arktos hebben  een extra aanbod voor zowel lager als secundair onderwijs. Ze focussen zich voornamelijk op de regio’s Halle en Asse. Het extra aanbod draait voornamelijk rond pedagogische ondersteuning. Om meer informatie te verkrijgen kan best rechtstreeks met hen contact opgenomen worden. 

 

Om aan te melden kunnen scholen en CLB rechtstreeks contact opnemen:

  • Maandag, dinsdag en woensdag: Joeri Meskens (Groep INTRO): 0478 94 44 30
  • Donderdag en vrijdag: Natasja Jacops (Arktos): 0485 58 67 29

 

Reguliere NAFT 

Aanmelden voor een regulier NAFT-traject is nog steeds mogelijk via het Meldpunt SI. Momenteel liggen de groepsbegeleidingen stil, individuele begeleidingen lopen wel door.

 

NAFT Regio Vlaams-Brabant Oost 

NAFT - Corona 

Er is momenteel een extra aanbod voor zowel basis als secundair onderwijs. Om meer informatie te verkrijgen kan best rechtstreeks met hen contact opgenomen worden. 

 

Om aan te melden kunnen scholen (en CLB) rechtstreeks contact opnemen:

 

Met vermelding van: naam school, naam en voornaam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon, basis- of secundair onderwijs, leerjaar, inschrijving tijdens en/of na coronamaatregelen, gewenste datum, gewenst uur

 

Reguliere NAFT 

Aanmelden voor een regulier NAFT-traject is nog steeds mogelijk via het Meldpunt SI.

 

Profo start nog steeds nieuwe 1 op 1-trajecten op. Deze kunnen opstarten zonder ronde tafel, de medewerker zal contact opnemen met alle betrokkenen om informatie te verzamelen.

 

Ook bij Koinoor kan nog aangemeld worden voor individuele trajecten. Een individueel traject zal echter starten zonder ronde tafel op dit moment. Individuele trajecten die nu opstarten kunnen niet omgezet worden naar groepstrajecten als er terug gestart wordt met de groepswerking vermits deze volzet was voor de lockdown. Verder hebben ze heel wat online activiteiten zoals groepsgesprekken en ook Radick gaat ‘online’.

 

Bij Arktos kunnen enkel trainingsateliers niet doorgaan door de maatregelen. Ze bekijken nog of deze trainingsateliers een andere invulling kunnen krijgen of op een ander moment kunnen doorgaan en houden de aanmelders op de hoogte eens er meer duidelijkheid is. Om de jongeren niet in de kou te laten staan, kunnen er individuele online begeleidingen opstarten.

Try-out

Vanuit de dienst ondersteunende begeleiding van Alba en Try-out (Alba en Tonuso) worden er activiteiten aangeboden. Naar gelang van de interesse van de jongeren, gaan ze wandelen, een fietstocht vanuit Brussel of een activiteit op een toffe actieplek rekening houdende met de coronamaatregelen. Ze pikken de jongere op en brengen ze ook weer veilig terug waarna een korte terugkoppeling volgt.

 

Aanmelden kan via Elisabeth Moens (0491 56 82 06)

Groene zorg 

Vanaf 25 mei is een beperkte heropstart mogelijk. Nieuwe trajecten zullen dit schooljaar niet meer vanuit Steunpunt Groene Zorg opgestart worden.

Meer informatie kan teruggevonden worden op: 

 

Beperkte Heropstart Schoolvervangende Trajecten Op De Zorgboerderij
PDF – 182.8 KB 34 downloads
Hoe Terug Veilig Zorgboerderij Opstarten
PDF – 145.8 KB 28 downloads

De Wereld van Indra

Na enkele weken digitaal begeleiden, hebben verschillende jongeren weer meer nood aan een fysieke begeleiding in de natuur en met beweging en sociaal contact. Daarom besloten ze bij de Wereld van Indra om vanaf 18/05 te starten met een gefaseerde opstart waarbij de begeleidingen onder 3 vormen kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de noden bij de jongere en het gezin: 

  • Digitale begeleidingen
  • Fysieke begeleidingen in de omgeving van de werking
  • Fysieke begeleidingen in de woonomgeving van de jongere

 

Aanmeldingen zijn nog steeds mogelijk maar dit wel met een actieve opstart vanaf september 2020. Deze aanmeldingen zijn voor ons zeer van belang aangezien wij doorheen de zomervakantie voorbereidingen treffen naar het volgende schooljaar. Intakes bij gebeurde aanmeldingen zijn wel mogelijk voor september 2020.

Reisburo/Roulot

Voor meer informatie over het huidig aanbod kan best rechtstreeks contact opgenomen worden. De contactgegevens staan op de website onder aanbieders.