Online aanmelding

Aanmeldingen kunnen 24u/24u, 7d/7d gedaan worden. Op momenten dat het meldpunt actief is worden de aanmeldingen aan de aanbieders bezorgd. Aanmeldingen kunnen uitsluitend door een CLB-medewerker gebeuren. 

 

ALLE aanmeldingen voor schoolexterne interventies gebeuren langs het meldpunt. 

 

Let op! Aanmeldingen gaan via onderstaand formulier of QR:

Bij vragen rond het invullen van het aanmeldingsformulier of vragen omtrent de aanbieders.


Hoe gaat het verder? 

Elke aanbieder engageert zich ertoe om, na ontvangst van de aanmelding via het meldpunt, de aanmelder zo snel mogelijk te contacteren om de aanmelding inhoudelijk verder te bespreken. 

Uit dit telefonisch overleg tussen het CLB en de aanbieder komen twee mogelijke resultaten. 

MATCH

  • In het meest gunstige geval is er binnen het project onmiddellijk plaats en wordt er een rondetafelmoment afgesproken. 
  • Wanneer er een 'match' is, maar er niet onmiddellijk kan gestart worden en de CLB-medewerker desondanks zijn aanmelding wil behouden, wordt de jongere op de wachtlijst van het project geplaatst en belt de projectmedewerker de aanmelder terug op wanneer een opstart gerealiseerd kan worden. 
  • Wanneer de CLB-medewerker een snellere oplossing zoekt, kan er een nieuwe aanmelding gebeuren voor een ander project bij het meldpunt (door de CLB-medewerker). 
  • Wanneer een project voor de rest van het schooljaar volzet is, kan het CLB een nieuwe specifieke aanmelding doen langs het meldpunt.

ONVOLDOENDE MATCH

  • Wanneer uit het telefonisch overleg blijkt dat het project op de vraag van het CLB geen afdoende antwoord kan bieden of de verwachtingen van de CLB-medewerker inhoudelijk niet realiseerbaar zijn binnen het project, kan de CLB een nieuwe aanmelding doen.