Andere dagbestedingen

Het aanbod van schoolexterne interventies is breder dan deze waarvoor kan aangemeld worden via het meldpunt. Er zijn heel wat initiatieven waar CLB's, via het huidige aanbod van schoolexterne interventies, naar kunnen toeleiden. 

 

Hieronder vinden jullie een greep uit het aanbod dat bij ons bekend is. Naast een korte omschrijving, staat er steeds een vermelding bij waar je als CLB-medewerker kan aanmelden om gebruik te maken van het aanbod. Indien jullie meer informatie rond een specifieke aanbieder wensen, kunnen jullie steeds naar hun eigen webpagina surfen; de infofiche bekijken (zichtbaar via de link) of contact opnemen met de aanbieder die de toeleiding kan realiseren. 


Regio Asse - Halle - Vilvoorde


Intermezzo (Huize Ter Loo Bellingen)

Jongeren leren hun talenten en passies te (her-)ontdekken via ervaringsgericht leren. Op die manier kunnen deze jongeren tot meer eigenwaarde en een positief perspectief komen. 

Intermezzo wil de draagkracht van scholen en de context ondersteunen om samen de moeilijke situatie waarin de jongere terechtkwam aan te pakken en te werken naar herstel. 

 

Mogelijk via aanmelding bij Leerrecht Asse-Halle-Vilvoorde

Infofiche SI Intermezzo
Word – 19.6 KB 37 downloads
Folder Intermezzo
PDF – 1.7 MB 30 downloads

vzw 't FramboZENHOF (Liedekerke)

 

Voor meer informatie: www.frambozenhof.be

 

T Frambozenhof
PowerPoint – 7.5 MB 34 downloads

Huppeldepup (Humbeek) 

 

Voor meer informatie: www.huppeldepup-vzw.be

 


De Kampenhoeve (Kampenhout)

 

Voor meer informatie: www.kampenhoeve.com

 


De Bakermat

De Bakermat biedt de module dagbesteding aan binnen het MFC Levenslust. Binnen dagbesteding willen we jongeren verschillende culturen en diverse settings, elk met hun eigen gamma aan mogelijkheden, met elkaar laten communiceren en samenleven. 

 

Mogelijk via aanmelding bij NAFT Leerrecht Asse-Halle-Vilvoorde 

 

 

Infofiche Dagbesteding De Bakermat
Word – 20.6 KB 32 downloads

Regio Vlaams-Brabant Oost


Atlas - Ter Wende 

De jongeren komen één dag per week en worden gelinkt aan een individuele begeleider, die het traject mee volgt. De specifieke methodiek van de talentenarchipel biedt de jongere de kans om verschillende 'eilanden' te ontdekken. Hier wordt een jongere gestimuleerd om zelf activiteiten uit te werken binnen bepaalde thema's. De activiteiten komen uit de interesses van de jongere en zijn dus op maat. De talenten die hij hierin laat zien worden stelselmatig via een tool benoemd, en in een latere fase verankerd en gedeeld met het netwerk. Mogelijke activiteiten zijn atelierwerking, koken, activiteiten buitenshuis, ... 

 

Mogelijk via aanmelding bij NAFT Leerrecht Vlaams-Brabant-Oost


Meer info: www.terwende.be/atlas-dagbegeleiding.html

 

Infofiche Dagbesteding Atlas
ODT bestand – 9.6 KB 36 downloads

Beestig Wijs

Jongeren worden meegenomen in ons ondernemingsverhaal. Zij worden van A tot Z betrokken bij het runnen van de bovenstaande sociale ondernemingen. De honden worden als partners ingezet om de jongeren te versterken. We willen jongeren terug goesting geven om te leren. Leren in een realiteitsgetrouwe context van een onderneming staat bij ons centraal (verzorging en opvoeding van honden, boekhouding, onderhoud accommodatie, bezoek adoptanten, en baasjes van honden, netwerking en lokale verankering van onze werking, ... jongeren worden bij al deze zaken betrokken). We kijken naar jongeren als medewerkers die mee onze werkingen runnen. De dag loopt van 9 uur tot 16uur. 

 

Mogelijk via aanmelding bij NAFT Leerrecht Vlaams-Brabant-Oost, ReisburO/Roulot en via steunpunt groene zorg

 

Meer info: www.beestigwijs.be

Infofiche Dagbesteding Beestig Wijs
Word – 19.2 KB 33 downloads

Alba - Biez

Alba heeft in het Waals-Brabantse Biez een afgelegen domein met een gezellig huisje, een boomgaard, een groentetuin, een atelier, ... Deze plek in de natuur als "vrijplaats" biedt tijd en ruimte waar jongeren nieuwe en positieve ervaringen kunnen meemaken en andere interacties aangaan, waar ze hun interesses, talenten (terug) kunnen ontdekken en ontplooien. 

 

Mogelijk via aanmelding bij Leerrecht Vlaams-Brabant Oost en ReisburO/Roulot

http://alba.be/ondersteunende-begeleiding/actieplek-dagactiviteit/

Infofiche SI Biez Alba
Word – 19.1 KB 36 downloads

Equicanis

Equicanis biedt mensen, in de eerste plaats kwetsbare jongeren, de kans om onder begeleiding de ontmoeting aan te gaan met paarden en honden. Via een paardenatelier, hondenatelier, hippotherapie wordt er contact gemaakt tussen mens en dier. 

Mogelijk via aanmelding bij leerrecht Vlaams-Brabant Oost en via Steunpunt groene zorg. 

Meer info:  http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/equicanis

Infofiche Dagbesteding Equicanis
Word – 19.8 KB 36 downloads

Rizsas

Rizsa is een kleinschalig dagcentrum gelegen in Centrum Molenmoes te Wezemaal. We richten ons op jongeren van 12 tot 18 jaar uit Vlaams-Brabant die er niet in slagen hun weg te vinden binnen het reguliere onderwijs. Jongeren die elke zin of motivatie verloren hebben, krijgen hier de kans om opnieuw aansluiting te vinden bij zichzelf, bij anderen, bij de school, het werk of bij hun opleiding. 

Mogelijk via aanmelding bij Leerrecht Vlaams-Brabant Oost

Meer info:  http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/rizsas

 

Infofiche SI Rizsas
Word – 19.1 KB 33 downloads

Stretch-it

Hier willen we jongeren laten proeven van outdooractiviteiten en technieken. Het project richt zich op zelfontplooiing, technische kennis/vaardigheden en supportvaardigheden in een avontuurlijke omgeving. We willen jongeren de kans geven om hun competenties te ontwikkelen voor verdere toekomstperspectieven. We hopen hier dan ook nauw te kunnen samenwerken met andere organisaties waar ze hun vaardigheden kunnen inzetten en verder ontwikkelen. 

We werken met een groepje van 6 tot maximum 12 deelnemers. We richten ons op jongeren vanaf 13 jaar die kiezen voor een avontuurlijke en natuurgerichte onderdompeling. De jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de sessies en krijgen de kans om verantwoordelijkheden op te nemen. Het opnemen van verantwoordelijkheden ligt ook in hun stretch proces en kan verschillende vormen aannemen. We denken hierbij aan onthalen van een groep, materiaalbeheer, logistiek ondersteuning, technische begeleiding, co-begeleider, ...

 

Mogelijk via aanmelding bij Leerrecht Vlaams-Brabant Oost. 

Meer info:  http://www.wissel.be/site/index.php/projecten/stretch-it

Infofiche SI Stretch It
Word – 20.7 KB 31 downloads

De Reisgezel

Alternatieve dagbesteding (ezelwerking) voor jongeren. 

meer info: www.dereisgezel.be

 

Infofiche Dagbesteding De Reisgezel
Word – 19.8 KB 32 downloads

Polly's ranch for special kids 

 

Meer info: www.pollysranch.be

 


Radick

Jongeren die tijdelijk de aansluiting met gewone onderwijsvormen missen, maken een tijdschrift zodat ze vaardigheden en communicatiemogelijkheden ontwikkelen die hen weer op weg helpen. 

 

Mogelijk via aanmelding bij leerrecht Vlaams-Brabant Oost

Landschapstekening Radick
PDF – 326.3 KB 30 downloads