NAFT Vlaams-Brabant Oost

Doelstelling en aanbod

Een naadloos flexibel traject (NAFT) kan preventief of curatief ingezet worden. Eén of meer leerlingen samen en één of meer onderwijsinstellingen kunnen een NAFT doorlopen, in een school of op een andere locatie. Een traject is qua duur, methodiek en invulling afgestemd op de behoeften en de leeftijd van de individuele leerling of de leerlingengroep en op de behoeften van de school. Binnen een NAFT werken de begeleiders op maat van de jongeren. Zo trachten ze kort op de bal te spelen wanneer er zich problemen voordoen. Tijdens een NAFT krijgen zowel de jongere als de school een rustperiode. 

 

De begeleiders zorgen ervoor dat de jongere zijn evenwicht terugvindt en ze werken aan de motivatie om naar school te gaan. De school krijgt ruimte om weer op adem te komen en opnieuw met goede moed met de leerling aan de slag te gaan. 


NAFT Arktos

Aanbod

 • Leerlingenondersteuning: individuele begeleiding, groepsvorming, weerbaarheid/veerkrachttraining, klasbegeleidingen, herstelgesprekken, ontheemding, etc.
 • Schoolondersteuning: versterken van de onderwijsinstelling en leerkrachten (enkel case gebonden)
Flyer NAFT Aanbod Aarschot 2023 2024
PDF – 117,9 KB 81 downloads
Flyer NAFT Aanbod DIEST 2023 2024 1
PDF – 119,6 KB 58 downloads
Flyer NAFT Aanbod LEUVEN 2023 2024 1
PDF – 120,0 KB 66 downloads
Flyer NAFT Aanbod TIENEN 2023 2024
PDF – 119,0 KB 69 downloads

Data zijn deels al bekend voor 2023-2024. We proberen dit zo snel mogelijk volledig up-to-date te hebben! 


WOLF 2023-2024

Wat is het?

Een meerdaagse voor meisjes tussen de 16 & 25 jaar oud. Trainingsatelier WOLF is een positief verbindend programma van Arktos om meisjes van 16 tot 25 jaar te ondersteunen in hun zoektocht naar zichzelf en hun plaats in de maatschappij. We trekken in groep enkele dagen de natuur in om tot rust te komen. Comfort en technologie laten we thuis om plek te maken voor creativiteit, eigen kracht en verbondenheid. We vertrekken vanuit de verhalen van La Loba - de Wolfsvrouw - om samen stil te staan bij thema’s zoals zelfvertrouwen, zelfzorg, talenten, levensritme en weerbaarheid.

- gratis voor meisjes die aanmelden via NAFT (CLB)
- 100 euro voor andere aanmeldingen (maar laat dit geen drempel zijn)

 

AARSCHOT, DIEST, LEUVEN EN TIENEN

- Voorbereidend moment: vrij 3/05/2024 van 12u30-15u30

- Meerdaagse met overnachting: ma 06/05, di 07/05 & woe 08/05/2024

- Terugkomdag: woe 22/05/2024

Flyer NAFT WOLF Mei 2024
PDF – 100,4 KB 65 downloads

Aandacht in actie 2023-2024

AARSCHOT

DIEST

 • Vorming: do 16 & vrij 17/11/2023 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: do 30/11/2023 van 13u tot 16u
 • Vorming: ma 4 & di 5/3/2024 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: ma 18/3/2024 van 13u tot 16u

LEUVEN

 • Vorming: ma 16 & di 17/10 van 9u tot 16u & woe 18/10/2023 van 9u tot 12u
  Terugkomdag: vrij 10/11/2023 van 13u tot 16u
 • Vorming: ma 26 & di 27/02 van 9u tot 16u & woe 28/02/2024 van 9u tot 12u
  Terugkomdag: ma 18/03/2024 van 13u tot 16u

TIENEN

 • Vorming: ma 20 & di 21/11 van 9u tot 16u & woe 22/11/2023 van 9u tot 12u
  Terugkomdag: ma 4/12/2023 van 13u tot 16u
 • Vorming: ma 11 & di 12/3 van 9u tot 16u & woe 13/3/2024 van 9u tot 12u
  Terugkomdag: do 28/3/2024 van 13u tot 16u

Bounce 2023-2024

AARSCHOT

 • Vorming: ma 26 & di 27/02/2024 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: woe 13/03/2024 van 9u tot 12u
  @  JC De Klinker - Demervallei 14 - 3200 Aarschot

DIEST

 • Vorming: do 18 & vrij 19/01/2024 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: woe 1/2/2024 van 13u tot 16u
 • Vorming: do 2 & vrij 3/5/2024 van 9u tot 16u
  Terugkomdag: do 16/5/2024 van 13u tot 16u

LEUVEN

 •  

TIENEN

Bounce D'Ardennen

AARSCHOT, DIEST, LEUVEN EN TIENEN

Intake + eindevaluatie individueel: te bepalen volgens agenda

Meerdaagse met overnachting: ma 13/5, di 14/5, woe 15/5, do 16/5/2024

Flyer NAFT Bounce D Ardennen Mei 2024
PDF – 125,8 KB 66 downloads

Piece of me

AARSCHOT, DIEST, LEUVEN EN TIENEN

 • Aanvang: Krokusvakantie 2024

@Centrum Molenmoes (Wezemaal) & Hal 5 (Leuven)

RN7@Diest

DIEST

 • Aanvang: september 2023 - juni 2024
Flyer RN 7 2023 2024
PDF – 165,9 KB 68 downloads

Adres

Glasblazerijstraat 57
3000 Leuven 

www.arktos.be

Algemene contactgegevens

naftvlaamsbrabant@arktos.be

016 23 80 07


Anker 

Sandra Mannaerts

aanmeldingenvlaamsbrabant@arktos.be

GMS-nummer: 0470 66 01 73


NAFT Koinoor

Aanbod: 

 • Een individuele trajectbegeleiding van de leerling binnen de schoolmuren
 • een coaching (buiten de schoolmuren) met een individuele begeleiding (binnen de schoolmuren)
 • groepsactiviteiten (niet klasgericht): de jongere kan functioneren in groep. Hij krijgt een maatgericht traject met atelierwerking, vorming in groep, coaching en individuele begeleiding, er wordt ook gewerkt met de verschillende contexten van de jongere
 • Leerrecht Vlaams-Brabant Oost

 

Schapenstraat 13
3000 Leuven

www.cidar.be/koinoor

 

Lim Vervueren 
hoofdkoinoor@cidar.be

 

016 58 58 30
016 58 58 31
0473 83 79 72


NAFT Profo

Profo vzw stoelt zich in NAFT op jarenlange ervaring in de voormalige projecten persoonlijk ontwikkelingstraject en voortraject en een haast eindeloos arsenaal aan tools en werkvormen. Concreet wil dit zeggen dat wij vooral gericht zijn op de ondersteuning van jongeren die het om tal van redenen wat moeilijker hebben om op school en in de maatschappij mee te draaien. Ze vertrekken vanuit de individuele noden van de jongere en formuleren daaruit doelstemmingen en een actieplan om diens welbevinden en schoolse participatie te verhogen.

 

Aanbod 

 • Individuele trajectbegeleidingen (kunnen doorgaan van maandag tot vrijdag) 

 • Groepsbegeleiding  - jongeren ASS

Voor jongeren uit het secundair onderwijs, met een diagnose ASS, die nood hebben aan extra ondersteuning

Start op 10 oktober 2023, gedurende 6 weken op dinsdag- en donderdagnamiddag

 

Groepsbegeleiding ASS Flyer
Afbeelding – 165,3 KB 88 downloads
 • Groepsbegeleiding - Weerbaarheidstraining Rots en Water

Voor jongeren uit het secundair onderwijs, die nood hebben aan meer zelfregulatie

Start op 18 september 2023, gedurende 3 halve dagen op maandag, dinsdag en donderdag van 10u-14u.

Weerbaarheidstraining Rots Water Flyer
Afbeelding – 164,8 KB 77 downloads

Hertogstraat 69

3001 Heverlee

www.profo.be

 

An-Katrin

an-katrin.perdieus@profo.be

0473/50 25 75

 

Dania Mertens

Dania.mertens@profo.be

0472/06 31 044


Algemene Folder NAFT
PDF – 846,0 KB 867 downloads
NAFT VBO Folder
PDF – 666,1 KB 853 downloads
NAFT VBO Voorstelling CLB
PDF – 747,0 KB 201 downloads