De Wereld van Indra

Doelstelling en aanbod

De Wereld van Indra is een kleinschalige vzw met administratieve zetel in Opwijk. Sinds januari 2018 zitten we met onze werking op de grens van Buggenhout en Malderen en dus ook op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. We voorzien een time-out met dagbesteding voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. Voor deze jongeren is omwille van een sociaal-emotionele en/of gedragsmatige problematiek schoollopen, tijdelijk of voltijds, erg moeilijk geworden. Zij hebben nood aan een begeleiding op maat. Maximaal 5 kinderen/jongeren worden per dag opgevangen en één-op-één-begeleiding wordt gegarandeerd.

 

Wij willen als vzw tegemoet komen aan de vraag van jongeren en scholen om tijdelijk een rustplaats te bieden. Dit met als opzet een uitval op school te voorkomen en re-integratie of een beter schools functioneren te bevorderen. Daarnaast willen we met de jongeren werken aan de opbouw van meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Verder willen we de jongeren via succeservaringen ondersteunen doorheen het ontwikkelen van een toekomstperspectief, zowel op schools, maatschappelijk en sociaal vlak.

 

Aanbod

Dagelijks staat tijdens de schooluren een team van begeleiders klaar om de jongeren op te vangen. Door met vrijwilligers en stagiairs te werken garanderen we een één op één begeleiding op maat van elke jongere en een boeiend aanbod aan activiteiten. Wij bieden de kinderen en jongeren zinvolle activiteiten aan waaruit ze iets kunnen leren of waardoor ze nieuwe ervaringen opdoen. Samen verkennen we wie ze zijn en waar ze naartoe willen en trachten we een positief plan voor de toekomst op te bouwen. We werken met een model waarin de jongeren en de vrijwilligers samen bepalen hoe de dag verloopt en ook samen verantwoordelijkheid dragen voor het samenleven en onze omgeving. Er is een aanbod van werk en ontspanning in de natuur, omgang met en zorg voor de dieren, creatieve en ambachtelijke activiteiten en vaardigheden, klusjes, koken en beweging. We gaan ook op zoek naar mogelijkheden om jongeren te laten ‘proeven’ van vaardigheden of vakgebieden waar ze individueel in geïnteresseerd zijn. De begeleidingen gebeuren in een landelijke omgeving, in een huiselijke sfeer en in een positief opvoedingsklimaat waarin ‘Deugden’ centraal staan, worden gezien en bekrachtigd. De Wereld van Indra is tot op heden een privé-initiatief, waardoor we genoodzaakt zijn een dagprijs van 15 euro aan te rekenen.

Doelgroep

De Wereld van Indra staat open voor alle jongeren tussen 6 en 18 jaar die uit het regulier onderwijscircuit dreigen te vallen of reeds gevallen zijn. Omwille van onze laagdrempelige werking, bereiken wij naast jongeren uit het gewoon onderwijs ook jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Dit omdat werken in kleine groep en een één-op-één-begeleiding onze kracht en ook een garantie is. Dit doet ons verschillen van andere projecten die vooral gericht zijn op procesmatig werken in groep.

Werkingsgebied

De Wereld van Indra richt zich op scholen uit Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en het aangrenzende deel van Antwerpen. Er wordt verwacht van de context en jongere om het vervoer tot bij de werking te voorzien.

In een ruime straal is de Wereld van Indra vlot bereikbaar met het openbaar vervoer:
Londerzeel station is een halte op de rechtstreekse treinlijn: Dendermonde-Mechelen. Aan Londerzeel station stoppen ook (snel)bussen vanuit Brussel, Vilvoorde, Mechelen, Boom.

Indien nodig verzorgt men vanuit de werking het vervoer van en naar de stations van Buggenhout, Malderen, Londerzeel en Opwijk.


Contact

Sinds februari 2020 werd ons team versterkt met enkele nieuwe krachten. Ons team dat instaat voor de dagelijkse werking bestaat momenteel uit Jana Biesemans, Jari Hendrickx en Catherine Heytselaer.

Wij zijn tijdens de schooluren bereikbaar op:

Meer info kan u terugvinden op:

 

20200909 Voorstelling WVI
PowerPoint – 19,8 MB 856 downloads