arktos kto-hergo | de wereld van indra | groep intro lto asse-halle-vilvoorde | klik | koinoor kto | koinoor lto | netwerk leerrecht asse-halle-vilvoorde | netwerk leerrecht brussel | netwerk leerrecht leuven | reisburo | roulot | steunpunt groene zorg | time out brussel kto | time out brussel lto | time out brussel hergo
aanmelden
online aanmeldingsformulier
handleiding bij aanmeldingsformulier
handleiding bij aanmeldingsformulier

Groep Intro - AHV LTO en klasbegeleiding

Groep INTRO zal in het eerste trimester geen Lange Time Out-trajecten meer aanbieden. In plaats daarvan kunnen scholen uit Halle beroep doen op een vormingswerker die klasbegeleidingen zal aanbieden. In samenspraak met de scholen zal Johan Vandenberghen van september tot en met december instaan voor een programma op maat van de nood en problematiek in een bepaalde klas.

We geloven dat dit aanbod inhoudelijk ook past in de logica van een ondersteunend traject voor leerlingen: in het begin van het schooljaar kan er meer ingezet worden op algemene preventie (die breder gericht is dan naar enkel één leerling), naarmate het schooljaar vordert, kunnen specifieke preventieve maatregelen ingezet worden (zoals een Lange Time Out).

Omschrijving (Wat ?)

Lange Time Out is een schoolondersteunend project met als doel schooluitval en definitieve uitsluiting van de jongere van de school te voorkomen.

Klasbegeleiding: Concreet kan dit gaan om minimaal één dagdeel in een klas tot maximaal 3 opeenvolgende dagen op verplaatsing, met overnachting… en alle mogelijke variaties daar tussenin. Het aanbod wordt steeds in samenspraak met de school en op maat van de klas en haar noden uitgewerkt.

Doelstellingen

Dit doet men op twee manieren: enerzijds ernaar streven dat meer jongeren met een kwalificatie het onderwijs verlaten en anderzijds door actieve begeleiding en vorming van scholen en leerkrachten, scholen ertoe te brengen in een vroeg stadium problemen van schooluitval te detecteren, te analyseren en adequaat aan te pakken.

Doelgroep (Wie?)

Dit project staat open voor alle leerplichtige jongeren uit alle Halse secundaire scholen en voor jongeren uit de regio Asse-Halle-Vilvoorde en dit voor alle onderwijsnetten en onderwijsvormen. Jongere moet terug naar school kunnen gaan na deelname aan schoolexterne interventie.

Werkingsgebied

Halle
En enkele trajecten in regio Asse-Halle-Vilvoorde.

Kostprijs? (klasbegeleiding)

Dit aanbod zit mee in de financiering van het TOP in Halle en de begeleidingskost is voor scholen dus gratis. Een meerdaagse op verplaatsing vraagt echter wel een investering om de werkingskosten te vergoeden (overnachting, maaltijden, vervoer…) Dit is voor rekening van de school, er is geen extra tussenkomst van de stad hiervoor.

Wat na december?

Vanaf januari tot juni 2014 zal Groep INTRO instaan voor 3 Lange Time Outs, kort op mekaar volgend. De aanmeldingen hiervoor gebeuren zoals gewoonlijk via het centraal meldpunt. In totaal zullen op die manier nog steeds 15 jongeren kunnen deelnemen aan een Lange Time Out, zij het dat 5 van die trajecten ook zullen openstaan voor jongeren uit heel Halle-Vilvoorde.

LTO 1:
deadline aanmeldingen 13 december
voorzorg van 16 december tot 10 januari
start 13/1 – laatste dag 7/2 (nazorg tot 14/2)

LTO 2:
deadline aanmeldingen 7 februari
voorzorg van 17 februari tot 28 februari
start 10 maart - laatste dag 4 april (nazorg tot 25 april)

LTO 3:
deadline aanmeldingen 4 april
voorzorg van 28 april tot 9 mei
start 12 mei – laatste dag 6 juni (nazorg tot 13 juni).

Aanbod LTO

Groeps- en individuele begeleiding van jongeren. Communicatie met de jongeren, de ouders, de school en externe diensten om de jongeren terug aansluiting te laten vinden bij de school, de schoolcarrière constructief verder te zetten en ten slotte attitude en gedragsmodificaties bij te brengen die de jongeren helpen in hun schoolse of professionele carrière.
Gedurende vier weken intensief wordt gewerkt met vijf à zeven jongeren.

Wie meldt aan?

De aanmelding van de jongeren gebeurt door het CLB en via het Meldpunt voor Schoolexterne Interventies.

Aanmeldingsprocedure

Nadat de aanmelding wordt ontvangen zal er een intakegesprek en een rondetafel worden georganiseerd om de jongere en het netwerk te informeren, de mogelijkheden van een Lange Time Out te overlopen én de verwachtingen van de verschillende partijen af te toetsen.

Contactgegevens

vormingswerkers Groep Intro vzw:
Johan Vandenberghen
Maarten Van Rillaer
Coördinator
Vicky Victor

Adres:
Jozef Degelaenstraat 3-5
1501 Buizingen (Halle)

Telefoon:
0470 13 18 27 (begeleiders)

GSM:
0470 13 16 94 (coördinator)

e-mail:
vicky.victor@groepintro.be
johan.vandenberghen@groepintro.be
maarten.vanrillaer@groepintro.be
timeouthalle@groepintro.be

website: www.groepintro.be

groep intro