aanmelden

Groep Intro – lange time-out en klasbegeleiding Asse-Halle- Vilvoorde

Omschrijving (Wat ?)

Lange Time Out is een schoolondersteunend project met als doel schooluitval en definitieve uitsluiting van de jongere van de school te voorkomen. Een time-outgroep bestaat uit 5 tot 6 jongeren die gedurende 4 weken intensief samen leren over en experimenteren met hun sociale vaardigheden.

Een klasbegeleiding richt zich naar klasgroepen waarbij het samenwerken en samenleven gehypothekeerd is omwille van problemen binnen de klasgroep. Een klasbegeleiding duurt minimaal één dagdeel (in een klas of op verplaatsing) tot maximaal 3 opeenvolgende dagen op verplaatsing, met overnachting... en alle mogelijke variaties daar tussenin. Het aanbod wordt steeds in samenspraak met de school en op maat van de klas en haar noden uitgewerkt.

Doelstellingen

Time-out wil de schoolcarrière en de binding met de school versterken door:

  • De leerling en de school een rustpauze te gunnen.
  • De leerling inzicht te bieden in de mechanismen die de schoolcarrièredreigen te verstoren.
  • De leerling alternatieve strategieën aan te reiken waarmee problemen in de toekomst vermeden kunnen worden.
  • De school en de leerkrachten te ondersteunen in de verdere begeleiding van de leerling.

Een klasbegeleiding poogt de negatieve dynamieken binnen een klas te vatten en bespreekbaar te maken. We trachten de klasgroep inzicht te bieden in deze dynamieken en we bekijken samen met de groep welke strategieën een oplossing kunnen bieden. De school en de leerkrachten worden ondersteund in de ondersteuning van de klas.

Doelgroep (Wie?)

Beide projecten staat open voor alle leerplichtige jongeren uit de regio Asse-Halle-Vilvoorde en dit voor alle onderwijsnetten en onderwijsvormen. Jongeren die deelnemen aan Time-out moeten terug naar school kunnen gaan na deelname aan het project.

Werkingsgebied

Regio Asse-Halle-Vilvoorde.

Time-outperiode?

Groep Intro kan dit schooljaar slechts 1 Time-outperiode aanbieden: 9 mei tot en met 31 mei 2016.

Wie meldt aan?

De aanmelding van de jongeren gebeurt door het CLB en via het Meldpunt voor Schoolexterne Interventies.

Aanmeldingsprocedure

Aangemelde jongeren krijgen een intakegesprek bij de medewerkers van Groep Intro.
Op basis hiervan wordt de definitieve groep (5 tot 6 deelnemers) samengesteld. Hierna, en voor aanvang van het project, volgt nog een rondetafelgesprek tussen jongere, ouders, school, clb en Groep Intro.

Contactgegevens

Vormingswerkers Groep Intro vzw:
Johan Vandenberghen - (0498/931633) - johan.vandenberghen@groepintro.be
Maarten Van Rillaer - (0470/131827) - maarten.vanrillaer@groepintro.be

Coördinator
Vicky Victor - (0470/131694) - vicky.victor@groepintro.be

Adres:
Jozef Degelaenstraat 3-5
1501 Buizingen (Halle)

E-mail:
timeouthalle@groepintro.be

Website: www.groepintro.be

groep intro