aanmelden

Introductie

Het meldpunt is een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor alle CLB’s van de Provincie Vlaams-Brabant die op zoek zijn naar een externe partner om een verstoorde relatie van de jongere met de school te helpen herstellen.

Aanmelding kunnen uitsluitend gebeuren door een CLB-medewerker!

Schoolexterne interventies in Vlaams-Brabant waarvoor via het meldpunt SI aangemeld wordt:

VBO AHV
De Wereld van Indra X
Groep Intro Time-In Zaventem (TIZA) X
NAFT - Asse-Halle-Vilvoorde X
NAFT - Vlaams-Brabant-Oost X
Leerrecht, trajecten op maat - Asse-Halle-Vilvoorde X
NAFT-Leerrecht Vlaams-Brabant Oost X
Reisburo/Roulot X X
Steunpunt Groene Zorg X X
     
VBO = Vlaams-Brabant-Oost
AHV = Asse-Halle-Vilvoorde

Dagbestedingen, waar jongeren naartoe kunnen gaan tijdens een traject schoolexterne interventies. (Zie infofiches om te bekijken hoe er kan aangemeld worden om gebruik te kunnen maken van deze initiatieven)

Vlaams Brabant Oost Asse Halle Vilvoorde
Atlas (Ter Wende) X
Beestig (onder)Wijs X
Biez (Alba) X
De Bakermat X
De Reisgezel X
Equicanis X
Intermezzo X
Radick X
Rizsas X
Strech-it X
Try-Out X


Voor het aanbod aan schoolexterne interventies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je terecht bij

KANS Centraal Meldpunt Brussel
Eva Trogh - Coördinator KANS Centraal Meldpunt Brussel
info@kans.brussels
02/313 99 11